Logo
  • Nieuws
  • 6 november 2019
  • Bron: HEYDAY

4 must-do’s voor een Paris Proof kantoorpand

Duurzaamheid is niet alleen een hot topic, maar wordt ook steeds meer de dagelijkse realiteit. Een duurzaam kantoorpand stijgt gemiddeld 9 procent in waarde en brengt 10 procent meer huur op. Maar hoe kun je als organisatie nu zelf het beste je pand verduurzamen? 4 must-do's.

Beeld 4 must-do’s voor een Paris Proof kantoorpand

1. Bepaal je ambitieniveau

Welke planning dwingt de overheid af, wat zijn de ambities en afspraken binnen de eigen sector en – niet minder belangrijk – met welk ambitieniveau draag je bij aan de organisatiedoelen? Dit gezamenlijk bepaalt het doel en de onderdelen die je wilt aanpakken. Dit kan variëren van een aanpak om (alleen) de energielabels te verbeteren tot aan een aanpak om de directe én indirecte milieubelasting te beperken. Vaak is het een tussenweg waarin wordt ingezet op verbetering van het energielabel, realisatie van energiebesparing en - op lange termijn - energieneutraliteit. 

2. Maak je vertrekpunt helder en inzichtelijk

Gaat het alleen om het energielabel, de energieprestaties of wellicht zelfs de milieubelasting (MKI-score) van het vastgoed? Een veel geziene valkuil is het hanteren van alleen de huidige situatie als vertrekpunt voor verbeterdoelen. Door juist eerst te bepalen wat je wilt realiseren op lange termijn, ga je verduurzamen op een manier die echt toekomstbestendig is. Deze aanpak wordt ook wel backcasting genoemd. Je kijkt dan vanuit de toekomst terug naar je huidige portefeuille en zet je strategie hierop in. Dit kan resulteren in een aanpak met meer doelmatige besteding van budgetten en tijd en in een toekomstbestendige verbetering.

De beschikbaarheid en uitwisseling van data maakt het tegenwoordig een stuk eenvoudiger om snel de huidige prestaties inzichtelijk te maken. Waar gewenst kan vervolgens nog een verdiepende gebouwscan uitgevoerd worden om je vertrekpunt en verbeterkansen goed scherp te krijgen.

3. Stel vast waar je prioriteiten liggen

Een ambitie is mooi, maar die moet wel op een bepaald moment realiteit kunnen worden. Ga dus na: wat is haalbaar binnen de kaders die je als organisatie hebt? Wat zijn de middelen en wat krijgt voorrang? Elk kantoorpand in Nederland moet in 2023 minimaal energielabel C hebben, anders gaan de deuren dicht. Beschik je over gebouwen die nog niet aan deze wettelijke norm voldoen, maar wel op de lange termijn in de huisvestingsplanning staan, dan weet je waar de prioriteit ligt. Daarbij geldt voor de meeste gebouwen dat besparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter geïmplementeerd moeten worden.

Met de relevantie voor de juiste gebouwen helder voor ogen, kunnen maatregelen op basis van impact geselecteerd worden. Kies maatregelen met grote impact in relatie tot de langetermijndoelen en minimale impact op het primaire proces. Op basis van een subsidiescan kan daarbij relatief eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden waar fiscaal gezien de meeste winst te behalen valt. Indien je meer dan vijftigduizend euro wilt investeren, dan kan het zeker lonen om hier onderzoek naar te doen.

4. Meet, monitor en verbeter

Zoals het in de sportschool is, is het ook op kantoor: je blijft gemotiveerd door continu resultaten te meten, vooruitgang te zien en te blijven verbeteren. Naast het monitoren van de uitkomst van de getroffen maatregelen kan deze data worden ingezet om verder te verduurzamen. Zo kunnen cijfers over het energieverbruik eenvoudig naast de bezettingsgraad worden gelegd om een gebouw efficiënter in te richten en gebruikers beter te faciliteren. Hoe mooi het duurzaamheidslabel van een gebouw ook mag zijn, elke vorm van tijd en energie die we steken in niet benutte ruimtes is nog altijd een verspilling. En dat is verre van duurzaam.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform