Logo
 • Achtergrond
 • 3 januari 2022
 • NIeuwe Generatie Kantoor

Natuurinclusieve tips voor het ontwerpen van duurzame kantoorhuisvesting

Het is van belang dat bij het verduurzamen van kantoorhuisvesting er natuurinclusief gebouwd of gerenoveerd wordt. Dat houdt in dat het landschap en de grotere context waarin de kantoren staan (of komen te staan) door een flora- en faunascan onderzocht wordt, zodat je weet welke ‘dieren’ en planten er in de omgeving voorkomen en welke natuurinclusieve toepassingen je daarvoor kunt meenemen in het ontwerp.

Natuurinclusieve tips: Ontwerpen en aanleggen terrein en landschap rondom het kantoorgebouw

 1. Betrek vanaf het begin van een traject iemand met kennis van landschapsinrichting.
 2. Door gebiedseigen bomen en heesters in de landschapsinrichting op te nemen voorkom je onnodige uitval van bomen en planten en bouw je mee aan een robuust netwerk van groen.
 3. Laat het groen aansluiten op bestaande groene structuren, want een netwerk van groene ‘stapstenen’ in de gemeente zorgt voor een gezond ecosysteem,
 4. Laat het landschap en de verdere terreininrichting doorlopen waar dat mogelijk is tot in het kantoor.
 5. Neem in de terreininrichting rondom kantoren ook wadi’s op om water dat op de parkeerplaatsen valt bij piekbuien op te vangen.

Natuurinclusieve tips: Ontwerpen en realiseren, op en aan het kantoorgebouw

 1. Wanneer je een nieuw kantoor bouwt of de gevel ervan renoveert, Pas de juiste nestkasten toe voor de in dat gebied veel voorkomende gebouwgebonden vogels en vleermuizen en andere dieren. Nestkasten kunnen bijvoorbeeld in het metselwerk opgenomen worden, maar ook achter bijvoorbeeld stalen gevelsystemen.
 2. Realiseer groene gevels doormiddel van een modulair systeem dat automatisch beplanting van de juiste hoeveelheid water voorziet. Je kunt gedetailleerde gevelontwerpen met groen maken.
 3. Realiseer daktuinen waar personeelsleden kunnen lunchen en groendaken van sedum op plekken waar niet gelopen hoeft te worden. Dit groen is bedoeld voor het aanzicht, maar niet alleen voor dat. Het heeft meer voordelen! Het absorbeert regenwater. ... Zorgt voor een schonere lucht. ... Verlaagt omgevingstemperatuur. Vermindert omgevingsgeluid buiten en binnen. ... Verlengt levensduur dak. ... Creëert waardevermeerdering kantoorpand. ... Verhoogt biodiversiteit. ... Creëert een brandwerende laag.
 4. Houd water dat valt in binnentuinen en op daken zo lang mogelijk vast en probeer met dezelfde bomen en planten te werken als rondom het gebouw, dit om verdroging tegen te gaan en het netwerk van gebiedseigen groen robuuster te maken.
 5. Laat klimplanten groeien langs gevels en zorg voor goede geleiders. Multifunctioneel ruimtegebruik maakt het mogelijk om op een project meer groen in te brengen zonder daarvoor oppervlakte in te hoeven leveren.

Natuurinclusieve toepassingen ontwerpen en realiseren in het kantoorgebouw

 1. Realiseer groene wanden in het kantoor op plekken die een centrale rol spelen in het gebouw. Wanneer uw organisatie in het ontwerp kiest om een, ‘Nieuwe Generatiekantoor’ te maken met meanderende halfopen ruimten, heb je relatief veel wandoppervlak waar je groen kan toevoegen. Op https://nieuwegeneratiekantoor.nl/ingredienten/groenmodules/ kunt u zien hoe groen op een harmonieuze wijze aan wanden toegepast kan worden.
 2. Neem in het inrichtingsontwerp groene moswanden op die je het beste op plekken kunt hangen waar medewerkers tegenaan kijken. Zicht op groen geeft bewezen meer activiteit en effectiviteit op de werkvloer. Ook reduceert het gezondheidsklachten op de lange termijn.
 3. Maak een complete binnenbeplantingsontwerp. Ontwerp de bomen en planten in bakken die onderdeel zijn van het gebouw of interieurcomponenten zodat de beplanting, het interieur en het gebouw een eenheid vormen.

Lees ook: 11 tips voor het inrichten van een hybride werkplek

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform