Logo

FMM.nl is vanaf nu F-Facts.nl

  • Nieuws
  • 11 augustus 2017
  • Bron: MVO Nederland

Wegwijzer voor circulair inkopen

Circulair inkopen wint snel aan interesse bij zowel publieke als private organisaties. Zo hebben inmiddels ruim 40 organisaties hun ambities om circulair in te kopen vastgelegd in de Green Deal Circulair Inkopen. Maar hoe brengt u circulair inkopen in de praktijk?

Beeld Wegwijzer voor circulair inkopen

De Wegwijzer Circulair Inkopen die is ontwikkeld door MVO Nederland en PIANOo helpt u op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. Circulairiteit betekent het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, materialen en componenten. Met de handvatten in deze wegwijzer kunt u zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.

De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Om van circulair inkopen een succes te maken is het belangrijk dat niet alleen inkoop, maar ook de andere afdelingen betrokken zijn en er breed draagvlak is voor de circulaire inkooptrajecten.

Verschillende circulaire oplossingen en contractvormen

De wegwijzer is een verzameling van de beschikbare kennis, tips en voorbeelden op het gebied van circulair inkopen. Toch is er geen 'one size fits all' uniforme oplossing voorhanden. Circulair inkopen is een opkomend vakgebied en nog niet alles is uitgekristaliseerd. Daarbij zijn er verschillende circulaire oplossingen en contractvormen voor verschillende productgroepen.

Ga naar de website van MVO Nederland voor de Wegwijzer Circulair Inkopen.

Producttips