Logo
  • Opinie
  • 19 februari 2020

Wat gebeurt er binnen organisaties op het gebied van duurzaamheid?

Het zal niet als een verrassing zijn gekomen: duurzaamheid prijkt bovenaan de FM-agenda in het onlangs verschenen Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie dat CSU voor het tweede jaar op rij uitvoerde onder bijna 170 organisaties. Opvallender is misschien dat duurzaamheid op plek drie staat op de directieagenda, respectievelijk na klant- en medewerkerstevredenheid. Laatstgenoemde twee onderwerpen stonden juist weer op plek 2 en 3 bij FM.

U zult in de praktijk dus nog wel moeite moeten doen om de directie mee te krijgen in uw duurzaamheidsplannen. Positief is dat er – vergeleken met 2019 – meer alignment is tussen facility en de directie. De thema’s in de top 3 zijn hetzelfde; alleen de volgorde verschilt. Vorig jaar werd de top 3 van FM nog bezet door typisch facilitaire thema’s zoals hospitality, kwaliteit van dienstverlening en verlagen van de total costs of service.

Wat gebeurt er op dit moment al binnen organisaties op het terrein van duurzaamheid? 63 procent van de respondenten aan het onderzoek geeft aan dat de Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2016 door de Verenigde Naties zijn opgesteld, het uitgangspunt zijn voor de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Het merendeel van de FM’ers ziet dit als een startpunt, maar concrete vervolgstappen – laat staan beleidsplannen – zijn er vaak nog niet. Wat er al wel gebeurt: verlaging van energieverbruik (89% van de respondenten), minder papier (72%), verlagen van CO2-uitstoot (63%).

Wat naar mijn idee bij veel organisaties nog ontbreekt is het antwoord op de vraag wat precies de duurzame ambities zijn. Zonder stip op de horizon, geen beleid en geen plan van aanpak. Dat zien we ook terug bij de genoemde barrières: duurzaamheidsvraagstukken worden veelal individueel opgepakt en het is onduidelijk wie eindverantwoordelijk is. En waar facility ook nog een flinke slag kan maken: de verduurzaming van gebouwen als onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan. Vreemd dat die koppeling in het onderzoek helemaal niet wordt gemaakt, terwijl de respondenten het managen van onderhoud als de belangrijkste uitdaging op de FM-agenda zien voor 2020.

Kortom, werk aan de winkel!

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform