Logo
  • Nieuws
  • 13 augustus 2018
  • Bron: Duurzaam Nieuws

Voldoet u aan de informatieplicht energiebesparing?

Ruim 100.000 Nederlandse bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd aan te geven welke stappen zij al hebben gezet om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Welke erkende bespaarmaatregelen heeft u al genomen?

Beeld Voldoet u aan de informatieplicht energiebesparing?

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Deze verplichting is gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken.

In de praktijk bleek deze wet moeilijk te handhaven, waardoor de gestelde klimaat- en energiedoelen niet werden gehaald. Daarom komt er vanaf komend jaar een informatieplicht energiebesparing, waarmee organisaties worden verplicht aan te geven welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben genomen. Het betreft dan de zogenaamde erkende bespaarmaatregelen die per branche zijn opgesteld.

Check welke maatregelen u moet treffen

Op 1 juli 2019 moet de eerste informatie worden overlegd. Dat lijkt nog ver weg, maar het verzamelen van informatie en het up-to-date maken van informatiesystemen zijn dingen die de nodige inspanning vergen. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u lijsten om te kunnen bepalen welke maatregel interessant is voor uw organisatie. Kern van elke maatregel zijn de technische en economische gegevens die u als organisatie nodig heeft om te kunnen bepalen of een maatregel relevant is.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform