Logo
  • Nieuws
  • 29 juli 2019
  • Bron: NEN

Update norm voor werkplekverlichting

NEN heeft het ontwerp voor de nieuwe norm voor werkplekverlichting voor commentaar gepubliceerd. Deze NEN-EN 12464-1 wordt nu in veel ARBO-catalogi gebruikt voor de minimale verlichtingseisen voor allerlei soorten werkplekken binnen gebouwen. Het wordt in vrijwel alle bestekken opgenomen.

Beeld Update norm voor werkplekverlichting

In de voorstellen is naast de minimum verlichtingssterkte nu ook een bovengrens aangegeven. De aan te houden verlichtingssterkte zou binnen deze twee waarden moeten blijven, ook na veroudering. In deze revisie wordt rekening gehouden met de grote fysiologische verschillen tussen werknemers. Het is mogelijk om de ontwerpeisen aan individuen aan te passen. De norm geeft aan hoe deze criteria dan worden gebruikt.

Goede verlichting op de werkplek verhoogt de productiviteit en het welbevinden van werknemers. In een nieuwe bijlage is informatie over deze visuele en non-visuele effecten van licht toegevoegd. Licht heeft invloed op onze interne klok en mede hierdoor op ons welzijn en alertheid. Ook de kleur van het licht en de afwisseling in sterkte en kleur kunnen positief worden ingezet, bij voorkeur via daglicht. Tenslotte meldt de norm nog dat ook donkerte erg belangrijk is in ons dag-nacht ritme.

Eisen per taakgebied

Net als in de huidige versie, zijn de eisen niet per ruimte, maar per taakgebied vastgesteld. Zo zou de ontvangstbalie een gemiddelde verlichtingssterkte van tussen de 300 lx en 750 lx moeten hebben. De ontvangstruimte waar die balie in staat mag dan lagere waarden hebben. Wel gelden er eisen voor de directe omgeving (tussen 200 lx en 500 lx in dit geval), om al te grote sterkteverschillen te voorkomen. De regels voor deze directe omgeving zijn in het nieuwe normontwerp nader gedetailleerd. De nieuwe versie zal te zijner tijd NEN-EN 12464-1: 2012 vervangen.

Belanghebbenden kunnen tot 27 september 2019 commentaar geven op ontwerp NEN-EN 12464-1 via normontwerpen.nen.nl.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform