Logo
 • Nieuws
 • 20 maart 2019
 • Bron: FMN

Top 10 facilitaire trends: duurzaamheid bovenaan

Facilitair managers zien duurzaamheid als de belangrijkste trend in hun vakgebied. Kosten spelen daarbij een ondergeschikte rol. In het facilitaire domein gaat – exclusief vastgoed – bijna 33,5 miljard euro om: 4,5% van het bruto binnenlands product. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van de laatste meting in 2017.

Beeld Top 10 facilitaire trends: duurzaamheid bovenaan

Dit blijkt uit het Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2019. Dit is een tweejaarlijks trendonderzoek dat wordt uitgevoerd door Twynstra Gudde in opdracht van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Het is de zesde keer dat dit onderzoek is uitgevoerd. In het onderzoek hebben ruim 500 facilitair professionals aangegeven welke overwegingen in hun beleid de grootste rol spelen.

Trendbreuk

Duurzaamheid komt als belangrijkste thema uit de bus; met 55% scoort deze als hoogste in het trendonderzoek. Dat is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere edities van het onderzoek. Twee jaar geleden stond dit thema nog op de tiende plaats. Ook voor de komende vijf jaar verwachten zij dat duurzaamheid op één blijft staan. Of dit in praktijk ook ergens toe leidt, is overigens nog afwachten. Er zijn veel ambities, maar nog weinig concrete plannen.

Klantgerichtheid

In het rijtje van belangrijkste thema’s is ook het onderwerp klantgerichtheid gestegen. Dit staat nu op plaats twee met 44%. Er is meer aandacht voor de eindgebruiker en voor de kwaliteit van dienstverlening. Steeds vaker wordt onderkend dat de facilitaire organisatie een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld een aantrekkelijk werkgeverschap.

Technologie

Ook de inzet van technologieën wordt met een derde plaats nog altijd als een belangrijke trend gezien door facility professionals. 39% van de respondenten ziet de inzet van technologie zoals Big Data, Internet of Things en kunstmatige intelligentie nu als belangrijker trend en 60% verwacht dat het in de toekomst ook een belangrijke trend blijft.

Kostenmanagement

Mede als gevolg van de voorspoedige economie daalt het thema kostenmanagement verder naar een bescheiden zevende plaats. Maar ook de gestegen belangstelling voor duurzaamheid en klantgerichtheid verklaren de daling. Tot voor kort waren duurzaamheid en klantgerichtheid vooral mooie woorden die niets mochten kosten. Nu lijken deze thema’s bepalend te zijn voor de keuzes die facilitair managers maken en zijn zij bereid hierin te investeren.

Top 10 facilitaire trends

 1. Duurzaamheid (55%)
 2. Klantgerichtheid (44%)
 3. Technologie (39%)
 4. Werkomgeving (30%)
 5. Wendbaarheid organisatie (27%)
 6. Integraliteit (25%)
 7. Kostenmanagement (19%)
 8. Regieorganisatie (16%)
 9. Leveranciersmanagement (14%)
 10. Sociaal ondernemen (13%) 

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform