Logo
  • Opinie
  • 11 februari 2021

Sleutelrol voor facility bij afvalvrij kantoor

In ieder geval is het mogelijk om er een flinke stap in te maken! Dat bewijzen de initiatieven die er al zijn bij onder meer onderwijsinstellingen. Bij scholen die gescheiden afval inzamelen zien we een flinke afname van het restafval. Papierinzameling gebeurt gelukkig op de meeste plekken al jaren. Het levert de school geld op en is makkelijk te organiseren. Voor andere afvalstromen moeten veel scholen die slag nog maken, maar zijn een aantal scholen ook al goed bezig. Gescheiden inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en GFE (groente-, fruitafval en etensresten) bieden bijvoorbeeld grote kansen.

Het gaat niet vanzelf. Vaak ontbreekt het aan beleid en tijd om dit te doen, of is men zich niet van bewust van de kansen en soms financiële voordelen. Bijvoorbeeld door lopende inkoop- en afvalcontracten kritisch onder de loep te nemen. Bewustwording is dan ook nodig om te zorgen dat het voorkomen en scheiden van afval een structureel onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Wanneer dat lukt zien we dat directeuren, leraren, conciërges, facilitair managers, medewerkers én leerlingen trots zijn wanneer ze de afvalinzameling goed geregeld hebben. Vaak wordt het ook uitgedragen als een extra kwaliteit van de school. Op school wil men de leerlingen het goede voorbeeld te geven. Als je thuis afval scheidt, waarom dan ook niet op school? En jong geleerd is oud gedaan. Daarom is het programma Afval op school ontwikkelt om scholen te helpen aan goed educatiemateriaal, minder afval en betere afvalscheiding.

Sleutelrol voor facility manager

Niet iedere school of kantoor heeft er een, maar de facilitair manager speelt een sleutelrol in het voorkomen en scheiden van afval. Zij kopen materialen in, maken afspraken met leveranciers en verwerkers en zorgen voor voorzieningen zoals afvalbakken. Rijkswaterstaat heeft daarom een Wegwijzer afvalvrij kantoor ontwikkeld, boordevol praktische tips en voorbeelden die elke facilitair manager kan helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van keuzes in de inkoopfase, want wat er niet in komt, hoeft er ook niet als afval uit! Maar ook staan er adviezen in over de gebruiksfase van een product: bijvoorbeeld hoe bespaar je op je afval en hoe maak je langer gebruik van spullen. Maar ook over een product dat in de eindfase van gebruik is beland: wat doe je bijvoorbeeld met een bureaustoel als deze zijn beste tijd heeft gehad? Het leasen van meubelen kan hiervoor een mooie oplossing bieden.

Helpende hand van Rijksoverheid

Het is goed om te beseffen dat afvalpreventie en afvalscheiding geen corebusiness zijn van het onderwijs of kantoren. Daarom is toegankelijke informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid, gemeenten en bedrijven nodig om keuzes makkelijker te kunnen maken. Dat doen we onder andere door het delen van expertise en opgedane ervaringen. Denk aan het organiseren van kennisbijeenkomsten, nieuwsbrieven, informatievoorziening over duurzaam inkopen, overzichten van circulaire afvalbakken, pictogrammen, het opstellen van welles-nietes lijsten en het aanbieden van informatie over wet- en regelgeving.

Waar staan we nu

Waarom leveren we eigenlijk al die inspanningen? Binnen de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) komt er zo’n 2 miljoen ton restafval per jaar vrij. Dit restafval is vergelijkbaar met huishoudelijk afval en bevat stromen die nog goed te recyclen zijn. Door minder afval en betere afvalscheiding kunnen we een stap te zetten naar een circulaire economie. En daar hebben we elkaar voor nodig: overheid, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform