Logo
  • Nieuws
  • 3 december 2018
  • Bron: Ensoc - Energy society online

'Lijst erkende maatregelen energiebesparing sluit niet aan bij de ondernemerspraktijk'

De meeste organisaties die verplicht moeten laten zien hoe ze energie besparen, zullen daarvoor de lijst erkende maatregelen gebruiken volgens minister Wiebes. Maar die lijst sluit nog niet aan bij de ondernemerspraktijk en heeft onvoldoende samenhang, waarschuwen Metaalunie en UNETO-VNI.

Beeld 'Lijst erkende maatregelen energiebesparing sluit niet aan bij de ondernemerspraktijk'

Voor 1 juli 2019 dienen zo’n 100.000 Nederlandse bedrijven te laten zien hoe ze werken aan energie-efficiëntie. Deze nieuwe informatieplicht komt voort uit het aangepaste Activiteitenbesluit milieubeheer, waarmee de wet Milieubeheer nieuw leven ingeblazen wordt. De wet verplicht bedrijven die meer gebruiken dan 50.000 kilowattuur stroom of 25.000 kubieke meter aardgas al jaren om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Door gebrekkige handhaving bleek deze verplichting echter een papieren tijger.

Beperkt papierwerk

Om aan de informatieplicht te voldoen, zal zo’n 80 procent van de 100.000 beoogde bedrijven werken met de lijst erkende maatregelen, voorspelde minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes in de nota van toelichting op de voorgestelde wijziging van het Activiteitenbesluit. Het extra papierwerk waar bedrijven voor vrezen blijft daarmee ‘beperkt tot het melden dat zij deze maatregelen hebben uitgevoerd’, aldus Wiebes. Energiebesparingsconsultants schatten in de nota in dat deze bedrijven gemiddeld 6 uur nodig hebben om genomen energiebesparende maatregelen te melden.

Meer lasten en minder draagvlak

Metaalunie en UNETO-VNI zien de maatregelenlijst echter niet zo rooskleurig in als minister Wiebes. De brancheverenigingen uiten in reacties op wetswijziging kritisch op de aangepaste lijsten. UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra stelt in een brief aan Wiebes dat de actualisering van de energiebesparende maatregelen te koste gaat van de overzichtelijkheid. Met de voorgestelde nieuwe maatregelen voor kantoren en bedrijfshallen komt deze lijst uit op ruim 60 maatregelen. Daardoor wordt het minder overzichtelijk en samenhangend, wat meer lasten voor het bedrijfsleven betekent en mogelijk minder draagvlak. Ongewenst als we meer energiebesparende maatregelen willen realiseren, betoogt de organisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.

Terugverdientijd en duurzaamheid lucht/waterwarmtepomp

Terpstra ageert in zijn brief aan de minister verder tegen de toevoeging van lucht/waterwarmtepompen aan de nieuwe lijst van maatregelen. De UNETO-VNI-topman benadrukt dat de terugverdientijd van deze warmtepompen ‘sterk afhankelijk is van onder meer de isolatiegraad, het afgiftevermogen en de warmtebehoefte van gebruikers van het gebouw’. Een specifieke technische uitgangssituatie van dergelijke warmtepompen is dan ook belangrijk voordat deze maatregel van toepassing verklaard wordt, stelt Terpstra. Ook maakt UNETO-VNI zich zorgen over de volledig elektrische lucht/waterwarmtepomp in de nieuwe lijsten, wijzend op onderzoek in de utiliteit dat andere technieken beter toepasbaar acht. En de verwachting dat lucht/waterwarmtepompen meestal in 5 jaar terug te verdienen zijn “herkennen wij niet”, aldus UNETO-VNI.

Onvoldoende zorgvuldig

Metaalunie geeft eveneens aan dat de maatregelen van de erkende lijsten ‘en ook vooral de toepassingsvoorwaarden’ zorgvuldig moeten zijn vormgegeven om de herkenbaarheid en het draagvlak te verhogen. De brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal constateert dat de conceptmaatregelen en toepassingsvoorwaarden ‘op onvoldoende zorgvuldige wijze’  tot stand zijn gekomen en zijn beschreven. Metaalunie wijst onder andere op identieke maatregelen die twee keer in de lijst staan en dat maatregelen en toepassingsvoorwaarden onjuist geformuleerd zijn. Ook zijn maatregelen van bestaande sectorlijsten over en weer geëxtrapoleerd ‘ terwijl de toepassingsvoorwaarden in veel gevallen onvergelijkbaar zijn’. Beide brancheorganisaties sluiten hun kritische brieven af met de aanbeveling om de lijsten te verbeteren.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform