Logo
  • Nieuws
  • 30 mei 2022

Kabinet: vanaf 2025 zonnepanelen verplicht op nieuwe bedrijfsgebouwen

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de rol van zonne-energie (energie opgewerkt met behulp van zonnepanelen) in de transitie (overgang) naar een duurzame energievoorziening.

Beeld Kabinet: vanaf 2025 zonnepanelen verplicht op nieuwe bedrijfsgebouwen

Met het coalitieakkoord heeft het kabinet aangegeven voor 2050 klimaatneutraal te willen zijn, waarbij ze het doel voor 2030 in de Klimaatwet aanscherpen tot ten minste 55% CO2-reductie en het beleid richten op 60% reductie.

Nieuwbouw en ingrijpende renovatie utiliteitsbouw

Het kabinet streeft ernaar om vanaf 2025 nieuwe utiliteitsgebouwen met een dakoppervlak groter dan 250 m2 een verplichting op te leggen om het volledige dak te gebruiken of laten gebruiken voor de opwek van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie (zonnestroom, zonnewarmte, of een combinatie daarvan). Dit moet dan passen naast andere van toepassing zijnde eisen en bovendien technisch, functioneel en economisch haalbaar zijn, wat onder andere betekent dat de installatie kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet en dat de bijkomende kosten ook zorgen voor navenante baten. Met deze verplichting wordt dan ook geregeld dat de constructieve eisen aan gebouwen in den brede worden aangepast en dat alle utiliteitsgebouwen ‘solar prepared’ worden opgeleverd, waarbij voor de constructieve sterkte uitgegaan wordt van volledige benutting van het dak. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat bij gebouwen waar zon op dak bij oplevering niet mogelijk is, bijvoorbeeld door netcongestie, dit op een later moment wel kan worden gerealiseerd, omdat het dak dan in ieder geval al op de juiste wijze is geconstrueerd.

Lees verder

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform