Logo
  • Nieuws
  • 13 december 2021
  • Bron: GetApp

Investeringsbudget mkb in duurzaamheid ligt tussen 6-10%

Duurzaam ondernemen is met de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn geformuleerd eigenlijk geen keuze meer. Bedrijven moeten grote stappen zetten om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen. Welke duurzaamheidsmaatregelen hebben mkb-bedrijven geïmplementeerd of zijn nog van plan om te implementeren?

Beeld Investeringsbudget mkb in duurzaamheid ligt tussen 6-10%

Het overgrote deel van de mkb-bedrijven onderneemt acties om te verduurzamen. Meerderheid van bedrijven recyclet al materialen, reduceert gebruik van plastic en gebruikt fairtrade producten. Werknemers nemen het voortouw in de duurzaamheidscampagne. Ontwikkelen van groene producten is echter geen prioriteit voor bedrijven. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek van software-aanbevelingsplatform GetApp onder 254 leidinggevenden.

Van de groep ondervraagde bedrijven die duurzaamheidsacties onderneemt, is 18 procent hiermee begonnen tijdens de coronapandemie. In het algemeen is het effect van de pandemie op duurzaamheidsplannen van de ondervraagde mkb-ondernemingen wisselend te noemen. Zo heeft 29 procent meer initiatieven en 32 procent minder initiatieven genomen. Voor 27 procent van de bedrijven heeft de pandemie geen invloed gehad op hun plannen. 66 procent investeert in duurzame maatregelen voor het milieu en 59 procent in sociale duurzaamheid. Hierbij moet gedacht worden aan gezondheid en sociale gelijkheid, arbeidsrechten en diversiteit en inclusie.

Kostenbesparing

Het merendeel (53%) van de ondervraagde mkb-ondernemingen geeft aan dat ze kosten willen besparen. Het besparen van energie komt op de tweede plek met 45 procent. Een derde belangrijke reden is het vasthouden en motiveren van werknemers. Hierbij speelt de gedachte mee dat een gemotiveerde werknemer tot hogere arbeidsproductiviteit en minder personeelsverloop leidt.

Investering tussen 6% en 10%

Voor 38 procent van de ondervraagde bedrijven geldt dat ze tussen de 6 en 10 procent van het investeringsbudget besteden aan verduurzaming. De groep die tussen de 2 en 5 procent investeert is met 37 procent slechts een procent kleiner.
Bijna de helft (48%) heeft ook subsidies of steun van de overheid gekregen voor maatregelen ten behoeve van verduurzaming. Daardoor is het investeringstotaal eigenlijk groter dan het oorspronkelijke investeringsbudget.

Wist je dat?

Ondernemers kunnen fiscaal voordeel krijgen als ze investeren in milieuvriendelijke technieken of producten die op de Milieulijst staan. Er zijn verschillende regelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA) voor bedrijven die investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie, of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving van milieu-investeringen (Vamil). De overheid vergoedt bovendien 80% van de kosten voor een energieadviseur die samen met de ondernemer advies en ondersteuning geeft voor het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering of het bedrijfspand.

Recyclen en reduceren

Door de toename aan regels op het gebied van duurzaamheid moeten bedrijven steeds vaker maatregelen treffen. De meerderheid van de ondervraagde mkb-ondernemingen recyclet al materialen (70%) en reduceert het gebruik van plastic (68%). Het gebruik van fairtrade producten volgt met 50 procent.

Groene producten

Hoewel 73 procent van de ondervraagde bedrijven een fysiek product verkoopt, is het maken van een groener product niet een van de drie belangrijkste drijfveren om duurzaam te ondernemen. Slechts 17 procent van de bedrijven noemt een groener product als een van de drie belangrijkste redenen.

Flexibel werken

Maar er staat nog meer op de agenda. Mkb-ondernemingen zijn het komende anderhalf jaar van plan nog vele andere duurzaamheidsinitiatieven te starten of continueren. De aandacht zal vooral uitgaan naar flexibel werken (35%), omdat is gebleken dat veel werknemers thuis net zo productief werken als op kantoor. Door thuiswerken te stimuleren of flexibele werktijden toe te passen, wordt er minder gereden en werken bedrijven mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Investering duurzaamheid toekomst

Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar het verkleinen van de energievoetafdruk en het gebruik van groene energie (bij respectievelijk 34% en 26% van de ondervraagde mkb-ondernemingen). Energiebesparende maatregelen kunnen gaan van het vervangen van de verlichting voor LED-lampen tot een bewuster gebruik van de verwarming of airconditioning, of door het energieverbruik en de bedrijfsefficiëntie bij te houden met een energiemanagement systeem. Bij groene energie kun je denken aan het installeren van zonnepanelen, zonneboilers of een warmtepomp of het gebruik van elektrische bedrijfswagens.

Ook zijn de ondervraagde bedrijven van plan om te investeren in digitale technologie (33%), het watergebruik te verlagen (30%), groen in te kopen (28%) en te letten op een verantwoorde sourcing van materialen (28%).

Werknemers nemen initiatief

Bij 85 procent van de ondervraagde mkb-bedrijven zijn eigen werknemers met duurzaamheidsinitiatieven gekomen. Meer dan de helft van deze voorstellen (51%) is uiteindelijk ook geïmplementeerd. Wel is het de vraag wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt, zodra dit soort voorstellen daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Zo blijkt dat bij een kwart (24%) van de ondervraagde ondernemingen niemand verantwoordelijk is op het gebied van duurzaamheid. Bij 27 procent is een speciaal team opgezet en bij 23 procent draagt de HR-afdeling de verantwoordelijkheid. Bij slechts 18 procent van de bedrijven zijn leidinggevenden verantwoordelijk.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform