Logo
  • Nieuws
  • 28 januari 2014
  • Denise Dissel

Investering duurzaamheid aanzienlijk minder in de zorg

Facilitaire organisaties in de zorg investeren aanzienlijk minder in duurzaamheid dan bij zakelijke dienstverleners en de overheid het geval is. De slechtst presterende sector op dit gebied is het onderwijs.

Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek naar duurzaamheid bij facility management, uitgevoerd door de Haagse Hogeschool en Corporate Facility Partners.

Drempels duurzaamheid

Het inzetten van duurzaamheid kent drempels in alle sectoren, vooral te weinig budget, te weinig tijd en geen plan van aanpak. Verder is er een gebrek aan draagvlak en kennis.

Als er toch wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, dan gebeurt dat vooral in energiebesparing, huisvesting en afval. Catering komt op plek zes. De baten die facilitaire organisaties koppelen aan duurzaamheid zijn imago (84 procent), kostenbesparing (67 procent) en een betere concurrentiepositie (34 procent). In mei wordt het onderzoek afgerond.

Duurzaamheidsplan in één dag

Van facility managers wordt steeds meer een leidende rol gevraagd op het vlak van duurzaamheid. En specifiek energie en CO2. De masterclass ‘Facilitair duurzaamheidsplan in 1 dag’ geeft u de tools en handvatten om deze leidende rol te pakken. Het eindresultaat van de masterclass is een belangrijke aanzet voor de duurzaamheidsaanpak specifiek voor uw organisatie. Meer informatie

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform