Logo
  • Opinie
  • 9 september 2014

Het Energieakkoord als kans om te besparen

Europa maakt werk van een duurzame toekomst. In 2020 moeten de Europese lidstaten samen 20% meer energie besparen dan in 2010 en 20% van de energie duurzaam opwekken. Ook Nederland heeft zich verbonden aan die doelstellingen. Wat betekent dat nu concreet voor uw bedrijf en uw rol als facility manager?

De maatregelen die Nederland neemt naar aanleiding van de Europese doelstellingen zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Samen moeten die leiden tot 14% meer duurzame energie in 2020 en een jaarlijkse energiebesparing van 1,5%.

De maatregelen van het Energieakkoord staan omschreven in 10 pijlers. De eerste heeft betrekking op energiebesparing. De volgende pijlers gaan onder meer over duurzame energieopwekking, de financiering daarvan en het transportnetwerk dat daarvoor nodig is. Maar ook over het versterken van het Europese systeem voor emissiehandel, energie-innovatie en export. Tot slot wil het Energieakkoord ook bijdragen aan de werkgelegenheid.

Energiebelasting stijgt

Voor mkb-bedrijven is vooral de eerste pijler van belang. De reden hiervoor schuilt in de opzet van de energiebelasting. Voor de kleinverbruiker is deze relatief hoog, aangezien grootverbruikers van schaalvoordelen profiteren. Met de stijging van de energiebelasting neemt de noodzaak om te besparen dan ook alleen maar toe.
De overheid stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat gebeurt onder meer door het aanbieden van fiscale voordelen en subsidies.

Subsidies en fiscale regelingen zijn vooral aantrekkelijk bij relatief hoge investeringen. Toch kunt u ook zonder al te veel kosten snel aan de slag met energiebesparingen. Denk bijvoorbeeld aan goede isolatie, het installeren van sensoren voor de verlichting of investeren in led- en spaarlampen. Ook een kritische blik op het gebruik van de eigen apparatuur kan zorgen voor een hoge energiebesparing. Daarnaast kunnen organisaties denken aan het plaatsen van een energiezuinige HR-ketel, als vervanging van de oude cv-ketel.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! √Čn als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform