Logo
  • Nieuws
  • 19 februari 2014
  • Danielle van den Biggelaar

Facility en de circulaire economie

Bouwen aan een eerlijke en schone economie gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Dat is in een notendop de gedachte achter de zogenoemde circulaire economie. Wat betekent dit concreet voor facility?

Beeld Facility en de circulaire economie

Onlangs organiseerde Facility Estate Network (FEN) een relatiebijeenkomst in samenwerking met Stichting Circulaire Economie. Het doel van de bijeenkomst was gezamenlijk een visie te vormen hoe facility voorbereid kan worden op de komst van de circulaire economie. Als locatie was gekozen voor de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) te Utrecht. Deze locatie is onlangs ingericht conform het gedachtegoed van de circulaire economie.

Gezond, schoon en heel

Erick Wuestman gaf een boeiende inleiding over de Stichting Circulaire Economie. Volgens hem gaat het vooral over een wijze van ‘anders denken’. "Producten hoeven niet meer per se gekocht te worden. Eigendom is niet belangrijk, wel het gebruik ervan. Als gebruiker van een circulair product gelden de uitgangspunten gezond, schoon en heel. Producenten moeten hun focus leggen op een zorgvuldig en duurzaam productieproces en inzet van materialen, waarmee de waarde van het product zo lang mogelijk behouden wordt. Daarmee kan de kringloop gesloten worden en worden minder grondstoffen gebruikt."

Na deze toelichting ging de groep uiteen om in kleinere groepen een visie te vormen over de thema’s ‘Contractering & monitoring’, ‘FMIS’, ‘Beheer en onderhoud’, ‘Facilitaire uitdagingen’ en ‘Financiering’.  De gemeenschappelijke uitkomst was dat de gehele keten een bijdrage moet leveren, dat men elkaar moet durven te vertrouwen en dat er lef voor nodig is. Maar ook dat er een goed onderbouwde risico analyse opgesteld moet worden met een transparant keuze proces.

Maatschappelijk verantwoord

De circulaire economie functioneert het beste als die bijdraagt aan de core business van een organisatie, bedrijfseconomisch interessant is en maatschappelijk verantwoord. Ondanks dat het nog in de kinderschoenen staat, zijn veel opdrachtgevers en producenten enthousiast en zijn de eerste projecten al opgestart. 

FEN is een netwerk van en voor zelfstandig professionals binnen facility management en huisvesting. FEN biedt een platform voor zp-ers, gericht op samenwerking en kennisdeling. Tevens is FEN een ingang voor organisaties en bureaus die rechtstreeks willen samenwerken met een zelfstandig professional in facility management en/of huisvesting.

Facilitair duurzaamheidsplan

Van facility managers wordt steeds meer een leidende rol gevraagd op het vlak van duurzaamheid. De masterclass ‘Facilitair duurzaamheidsplan in 1 dag’ geeft u de tools en handvatten om deze leidende rol te pakken. Het eindresultaat van de masterclass is een belangrijke aanzet voor de duurzaamheidsaanpak specifiek voor uw organisatie. Meer informatie

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform