Logo
  • Nieuws
  • 22 november 2021

Facilitaire aanbieders geven zichzelf gemiddeld een 7 voor duurzaamheidsontwikkeling

De afgelopen jaren heeft de facilitaire branche flinke stappen gezet die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie. Anno 2021 zien we dat bijna alle facilitaire aanbieders een duurzaamheidsvisie hebben vastgelegd (94%) en tevens budget beschikbaar stellen (85%). Bij 1 op de 3 aanbieders heeft duurzaamheid zelfs een dusdanig belangrijke plek gekregen, dat een duurzaamheidsmanager en/of -afdeling is aangesteld. Dat en meer blijkt uit het Facilitair Duurzaamheidsonderzoek 2021, uitgevoerd door VFM facility experts.

Beeld Facilitaire aanbieders geven zichzelf gemiddeld een 7 voor duurzaamheidsontwikkeling

Waar staan facilitaire aanbieders in de duurzaamheidstransitie en wat is het ontwikkelpotentieel voor de komende jaren? Dit is de centrale vraag in het Facilitair Duurzaamheidsonderzoek onder 33 facilitaire aanbieders.

1 op de 3 facilitaire aanbieders heeft een duurzaamheidsmanager en/of -afdeling

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle facilitaire aanbieders een duurzaamheidsvisie hebben vastgelegd (94%) en tevens budget beschikbaar stellen (85%). Bij 1 op de 3 aanbieders heeft duurzaamheid zelfs een dusdanig belangrijke plek gekregen, dat een duurzaamheidsmanager en/of -afdeling is aangesteld.

Opdrachtgevers zijn de belangrijkste aanjager voor duurzaamheid

Gevraagd naar de beweegredenen om te verduurzamen, blijkt dat aanbieders zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd zijn. Op nummer één staat ‘behoefte vanuit onze klant’, gevolgd door ‘een duurzame wereld voor de volgende generatie’ en ‘de impact die we kunnen maken met onze dienstverlening’. Opvallend is dat ‘voldoen aan wet en regelgeving’ en ‘kostenreductie’ in mindere mate als drijver voor duurzaamheid wordt beschouwd.

Omdat opdrachtgevers een belangrijke aanjager zijn voor duurzaamheid in de branche, is het interessant om te kijken naar de samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders. In welke mate worden facilitaire aanbieders betrokken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van opdrachtgevers? In de samenwerking met opdrachtgevers geeft 41% van de aanbieders aan dat ze actief betrokken worden bij de totstandkoming van de doelstellingen van de opdrachtgever. De helft van deze groep heeft tevens gemeenschappelijke doelstellingen met opdrachtgevers.

CO2-reductie en sociale impact vergroten zijn de belangrijkste doelstellingen

Ook werd de facilitaire aanbieders gevraagd naar hun concrete duurzaamheidsdoelstellingen en in hoeverre deze reeds verwezenlijkt zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat de facilitaire markt zich met name als doel stelt om een bijdrage te leveren in het reduceren dan wel het compenseren van de CO2-uitstoot. Ruim 60% van de respondenten geeft aan deze doelstelling reeds behaald te hebben. Dit geldt eveneens voor duurzaamheidsdoelstellingen vanuit een sociaal perspectief, zoals het verhogen van Social return, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven. Ook op deze doelstellingen is te zien dat het merendeel van de facilitaire aanbieders (tussen de 60% en 70%), de gestelde doelstellingen reeds heeft behaald.

Duurzaamheidsdoelstellingen zoals een duurzaam vastgoedbeleid, producten als een service aanbieden en volledig circulair inkoopbeleid zijn nog het meest in ontwikkeling. 

Facilitair aanbieders spelen proactief in op duurzame trends en ontwikkelingen

1 op de 3 facilitaire aanbieders ziet zichzelf als koploper en inspirator in de facilitaire markt. Zij durven risico’s te nemen, te experimenteren en te investeren in nieuwe duurzaamheidsinitiatieven. Ook op het gebied van trends zie je de aandacht voor het sociale aspect terugkeren, waarbij de meeste potentie wordt gezien in duurzame inzetbaar van medewerkers (85%). Daarnaast krijgen ook milieu en samenwerking de aandacht. Zo worden een duurzame supply chain (76%), circulaire afvalconcepten (76%) en het aangaan van strategische allianties (73%) gezien als trends met veel potentie.

Tijd en capaciteit vormen de grootste uitdaging bij het realiseren van duurzaamheidsambities

Inmiddels is het duidelijk dat facilitaire aanbieders voldoende ambitie hebben om de facilitaire branche te blijven verduurzamen. Toch is het realiseren van deze ambities niet altijd eenvoudig. Met name het beschikbaar stellen van tijd en capaciteit vormt een uitdaging voor ruim 48% van de facilitaire aanbieders. Ook het verkrijgen van benodigde financieringen wordt door nagenoeg 40% van de organisaties aangeduid als een uitdaging, gevolgd door het gebrek aan expliciete kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid (33,3%).

Samenwerking is nodig om nog verder te verduurzamen

Facilitaire aanbieders beseffen dat het nodig is om samen te werken om verder te verduurzamen. Hierbij gaat het niet alleen om de samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders, maar juist ook om de onderlinge samenwerking tussen aanbieders. Door krachten te bundelen kan de volgende stap in de duurzaamheidstransitie genomen worden.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform