Logo
  • Nieuws
  • 27 april 2010

Experts overtuigd dat bouwtechnologiën emissies beperken

Op het eerste Euro-Mediterraans Forum voor Energie-efficiëntie kwamen academici en experts van overheden, ngo’s en bedrijven samen om na te gaan hoe Europa vergaande energiebesparende doelstellingen kan bereiken.  

Beeld Experts overtuigd dat bouwtechnologiën emissies beperken

Centraal in de missie van het Euro-Mediterraans Forum (gehouden doorJohnson Controls (NYSE: JCI), en de Stichting Prins Albert II van Monaco) voor Energie-efficiëntie staat het feit dat gebouwen meer dan een derde (35%) van de energiebronnen ter wereld gebruiken en verantwoordelijk zijn voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen. Het verbeteren van de energie-efficiëntie in gebouwen is de meest economisch haalbare manier om het energieverbruik terug te dringen.

Energie-effiiëntie
'Het Euro-Mediterraans Forum voor Energie-efficiëntie brengt ’s werelds meest vooraanstaande experts samen om strategieën te bespreken die de energie-efficiëntie significant verbeteren', stelt David Myers, President Johnson Controls Building Efficiency. 'We zijn ervan overtuigd dat bouwtechnologieën een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het beperken van emissies. Het energieverbruik in commerciële gebouwen kan met een vijfde (20%) worden verminderd door de bestaande technologieën te implementeren. Dat zou de uitstoot van CO2 met 30% doen dalen.'
 
'Dit eerste Euro-Mediterraans forum bouwt verder op de verwezenlijkingen van het Energy Efficiency Forum, dat Johnson Controls sinds de jaren ’90 steunt in de VS. Het bewijst onze wil om efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren door innovatieve bouwtechnologieën', aldus Myers.
 

Actie op levenstijl
Tijdens zijn openingsrede verklaarde ZDH prins Albert II van Monaco: 'Energie-efficiëntie verbeteren betekent dat we met zijn allen actie moeten ondernemen wat betreft onze levensstijl en het milieu. Door een combinatie van individuele logica en collectieve efficiëntie kunnen we concrete veranderingen verwezenlijken en zo vooruitgang  boeken naar een gastvrijere en verantwoordelijke wereld. Meer nog, door onze individuele energieprestaties te verbeteren, doen we een inspanning voor de planeet zonder financieel of qua comfort in te boeten. Dit creëert een economisch momentum, wat voor een keer niet het roekeloos consumeren van onze natuurlijke grondstoffen betekent maar wel het behoud ervan.”'
 
Hernieuwbare energie

Christian Estrosi, Minister van Industrie en burgemeester van Nice, verklaarde: 'De Franse overheid heeft voor het Grenelle Milieuforum ambitieuze objectieven gesteld. Tegen 2020 zal 23% van de energie die in Frankrijk wordt geproduceerd, afkomstig zijn van hernieuwbare energie. Deze doelstellingen liggen boven die van de Europese Unie, die streeft naar 20% in 2020. Bovendien hebben de regering en de Franse president de eco-industrie uitgeroepen tot een van de belangrijkste thema’s van de Algemene Vergadering van de Industrie en van de Franse Nationale Lening. Binnen dit kader heeft de regering beslist om bijna 5 miljard euro te reserveren voor duurzame ontwikkeling.' 
 
Het evenement op uitnodiging, dat dit jaar 165 aanwezigen telde, wordt voortaan elk jaar georganiseerd. Het is gebaseerd op het gerespecteerde Energy Efficiency Forum dat jaarlijks plaatsheeft in de VS en waarvan Johnson Controls co-sponsor is. Het 21ste Energy Efficiency Forum vindt op 15 en 16 juni plaats in Washington DC.
 

Over de Stichting Prins Albert II van Monaco
De Stichting werd in juni 2006 opgericht door Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Albert II en wijdt zich aan de bescherming van het milieu en het promoten van wereldwijde duurzame ontwikkeling. De inspanningen van de Stichting focussen op 3 sectoren: klimaatsverandering en hernieuwbare energie, biodiversiteit, en water en verwoestijning. De Stichting steunt projecten in 3 regio’s: het Middellandse-Zeebekken, de Poolgebieden en minst ontwikkelde landen. De Stichting Prins Albert II van Monaco steunt initiatieven van publieke en private organisaties in de domeinen van onderzoek,  technologische innovatie en sociaalbewuste toepassingen. De Stichting wil een versneller zijn van projecten en oplossingen voor het milieu. Ze engageert zich om het bewustzijn te vergroten bij burgers en staten door communicatiecampagnes die maximale mobilisering garanderen. Om innovatie te stimuleren en ontwikkelen, steunt de Stichting wetenschappelijke en technische monitoring op internationaal niveau.


 

Producttips