Logo
  • Nieuws
  • 2 januari 2018
  • Bron: Rijksoverheid

Energielijst 2018: fiscaal voordeel energiezuinige technieken

Bedrijven die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2018 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Organisaties die investeren in op de Energielijst 2018 genoemde technieken kunnen tot 54,5 procent van de investeringskosten aftrekken. Het budget voor de EIA bedraagt in 2018 147 miljoen euro.

Beeld Energielijst 2018: fiscaal voordeel energiezuinige technieken

Een grote wijziging op de Energielijst 2018 betreft de toevoeging van een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energiebalancering. Deze systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans om zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. Door opslagcapaciteit te combineren met optimalisatie-software kan duurzame energie tijdens pieken in de productie worden opgeslagen om later te worden benut. Dit kan bijvoorbeeld door het slim opslaan van elektrische energie, het omzetten van elektrische energie naar waterstof (Power to Gas) of het omzetten van elektrische energie naar warmte (Power to Heat).Ook kan duurzaam opgewekte energie lokaal worden benut door het inzetten van een slim energienetwerk. 

Een andere opvallende wijziging  op de Energielijst 2018 is een verruiming in de categorie transportmiddelen waardoor ook energiebesparing door de zeevaart in aanmerking kan komen. Ook nieuw is de opname van een innovatieve conserveringstechnologie waarbij op lagere temperatuur wordt gewerkt. Technieken die niet op de Energielijst staan, kunnen onder een generieke code worden aangemeld voor de EIA. De techniek wordt dan onder meer getoetst op energiebesparing.

Circulaire economie

Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is in 2018 een bedrag van 139 miljoen euro beschikbaar. MIA en Vamil bieden voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit voordeel staan vermeld op de zogenoemde Milieulijst.

Circulair ondernemen is net als in voorgaande jaren een belangrijk thema op de Milieulijst. Nieuw op de Milieulijst is het vastleggen van CO2 als grondstof voor de chemische industrie of tuinbouwsector. Dit zorgt voor het sluiten van kringlopen en levert een bijdrage aan de realisatie van de klimaatafspraken. Vanuit de wens om producten langer in de kringloop te houden en zo efficiënter met onze grondstoffen om te gaan komt vanaf dit jaar ook het refurbishen van apparaten in aanmerking. De kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen hangt sterk af van de wijze waarop afval wordt ingezameld. Daarom biedt de Milieulijst 2018 meer steun voor investeringen in betere afvalscheiding en het opsporen van gevaarlijke stoffen in afvalstromen.

Producttips