Logo
  • Nieuws
  • 22 december 2021
  • Bron: DGBC

Duurzame gebouwen: 'Van BENG naar ENG-koers goed, maar tempo te laag'

“We gaan van ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’ (BENG) naar Energieneutrale Gebouwen (ENG). Er komen ook minimale labeleisen aan bestaande gebouwen en elk gebouw krijgt een renovatiepaspoort. Een nationaal actieplan gaat ons vertellen hoe we daadwerkelijk uitkomen bij ENG in 2050. Op weg daarheen weten eigenaar, gebruiker en beheerder precies hoeveel energie hun gebouw verbruikt, want ze kunnen alle drie bij dezelfde gebouw- en energiedata. Dat zijn mooie punten in de vernieuwde EU-regels, maar Europa moet meer vaart maken.”

Beeld Duurzame gebouwen: 'Van BENG naar ENG-koers goed, maar tempo te laag'

Zo somt Martin Mooij de belangrijkste punten op, van de onlangs vernieuwde Energy Performance Building Directive (EPBD). Als programmamanager Paris Proof van Dutch Green Building Council (DGBC) analyseert hij op deze plek de Europese ambities en maatregelen, zoals die nu in de EPBD staan.

Vorige week werd de nieuwste upgrade daarvan gepresenteerd, toevalligerwijs op dezelfde dag als het Nederlandse regeerakkoord. Ooit introduceerde de eerste versie van de EPBD het energielabel in Nederland.

Mooij: “De EU wil met deze vernieuwde EPBD de energietransitie in Europa flink versnellen. Er zit veel goeds in, zoals de aandacht voor de CO₂-impact van de bouwmaterialen en de logistiek, dus de uitstoot tijdens het bouwen, onderhouden, gebruiken en slopen. Maar eisen worden daaraan niet gesteld en de eerste stap in deze goede richting wordt pas gezet in 2027! Dit zie je bij heel veel onderwerpen; de koers is goed, maar het tempo is te laag. Meer ambitie is echt nodig.”

Nieuwbouw volledig emissievrij

Voor de gebouwde omgeving betekent de vernieuwde EPDB concreet dat in 2030 álle nieuwbouw geheel emissievrij moet zijn. Mooij: “Dus van bijna energieneutraal (BENG) naar helemaal energieneutraal (ENG). Op dit moment hebben we in Nederland nog BENG als eis voor nieuwbouw, maar over 8 jaar is netto uitstoot wettelijk verboden. Dat is een logische stap die je nu al moet zetten, want in nieuwbouw zijn alle kansen aanwezig om het in één keer goed te doen”. Dit gaat in 2027 gelden voor nieuwe publieke gebouwen, zoals gemeentehuizen, scholen en zorggebouwen.”

“Ik noemde net al de aanpak van de CO₂-uitstoot in de hele levenscyclus van het gebouw. Juist bij nieuwbouw is deze bepalend. Want bij die energieneutrale gebouwen is het energiegebruik natuurlijk nul ná het bouwen. De enige CO₂-emissies worden dus veroorzaakt door het bouwen, onderhouden en slopen. Pas per 2027 komt de EU-eis om te rapporteren over dat stuk van de levenscyclus. Dat is veel te laat. Daarbij is het een gemiste kans dat niet meteen ook minimumeisen gesteld worden”, vervolgt Mooij, “juist nu we een miljoen woningen gaan bouwen! Gelukkig hebben we in Nederland al de MPG-methodiek, met minimumwaarden.”

“Bij DGBC hebben we onlangs een protocol ontwikkeld om de CO₂-impact van het bouwproces te bepalen, met eigen grenswaarden. De Nederlandse bouwpraktijk ziet in dat de uitstoot tijdens de bouw belangrijk is. In de afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor houtbouw. Op dit vlak moet Nederland zeker de lead nemen.”

Minimum eisen voor bestaande bouw

Voor bestaande gebouwen komen er minimale energielabel-eisen: beginnend met een minimum label F in 2027, gevolgd door label E in 2030. Dat geldt voor de utiliteit; voor woningen gaan deze minimale eisen steeds 3 jaar later in. Mooij is blij met de eisen, want “in de bestaande gebouwen, daar ligt het grote besparingspotentieel ofwel de grote CO₂-winst. Dit is een flinke uitdaging, zeker als je bedenkt dat in 2050 alle bestaande Europese woningen en andere gebouwen volledig energieneutraal moeten zijn.” De labelklassen worden Europabreed geharmoniseerd, waarbij label A moet staan voor een energieneutraal gebouw en label G gaat naar de 15 procent slechtste gebouwen. Energielabels voor de klassen D tot G worden 5 jaar geldig. “Ook hier ligt wat ons betreft de ambitie te laag. Bovendien liggen die de doelen te ver in de toekomst - al kunnen de energielabels in de toekomst niet vergeleken worden met de huidige. Want iedere vijf jaar moeten ze opnieuw geijkt worden”, zo kijkt Mooij vooruit.

Data delen

De EPBD leunt zwaar op het opstellen van een theoretische energielabel, door een expert op te stellen, met een besparingsadvies. In plaats daarvan had DGBC graag meer aandacht gezien voor het werkelijk energiegebruik.

“Dat is een snelle route naar daadwerkelijk energiebesparing en een werkelijk te behalen CO₂-reductie” legt Mooij uit. “Het labelen van alle gebouwen, met bijbehorend advies door een expert, zal een enorme klus worden, met bovendien geen garantie dat doelen behaald worden, zoals een recent onderzoek van TNO liet zien.

Toch biedt de EPBD hier openingen. Lees verder

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform