Logo
  • Nieuws
  • 8 mei 2019
  • Peter Bekkering

Duurzaamheid voor FM: hoe maak je het concreet?

Duurzaamheid is de belangrijkste trend in facility en workplace management. Wel blijkt het nog vaak te schorten aan het concreet maken van duurzaamheidsambities. Op welke onderdelen van duurzaam beleid kan FM de meeste invloed uitoefenen?

Beeld Duurzaamheid voor FM: hoe maak je het concreet?

Duurzaamheid maakt een enorme sprong als facilitaire prioriteit in het tweejaarlijkse onderzoek van Twynstra Gudde en FMN, want bij het vorige onderzoek in 2017 scoorde het slechts de 10e plek en nu de 1e. Volgens de onderzoekers is duurzaamheid niet langer een ‘moetje’, maar hebben het Klimaatakkoord van Parijs, Urgenda en de klimaatdoelstellingen van de VN voor een trendbreuk gezorgd. Het lijkt er bovendien op dat duurzaamheid als belangrijke trend geen eendagsvlieg is, want de respondenten verwachten dat het ook over drie tot vijf jaar nog de belangrijkste trend is.

Daarbij maken ze wel een belangrijke kanttekening. Het blijkt nog vaak te schorten aan het concreet maken van duurzaamheidsambities. Zo geeft 73% van de respondenten aan dat hun organisatie duurzaamheidsambities heeft, maar hebben slechts 60% daarvan ook concrete doelstellingen voor de facilitaire organisatie. Om die doelstellingen te concretiseren heeft maar 51% procent een plan van aanpak opgesteld.

Regie voeren op duurzaamheid

Toch zijn Wouter Dreimüller en Bote Scholtens van Twynstra Gudde niet pessimistisch: “Tien jaar geleden kwamen veel organisaties niet verder dan te stellen ‘dat duurzaamheid een containerbegrip was’, de laatste paar jaren lag het accent in de markt en de duurzaamheidswereld vooral in het aanjagen van de duurzaamheidstrend. Nu zit het tussen de oren en is de volgende fase aangebroken: hoe maak je het concreet? Bovendien is er nu – in tegenstelling tot enkele jaren geleden – ook geld voor beschikbaar. De uitdaging zit nu vooral in het vinden van de juiste expertise: wat werkt wel en niet en hoe kun je het beste in duurzaamheid investeren, op korte en lange termijn? Facility managers geven zelf ook aan dat ze die kennis over duurzaamheid missen in de FM-opleidingen. Zelf gebruiken we in presentaties vaak een tijdlijn waarin we wet- en regelgeving rond duurzaamheid in de periode 2015-2050 op een rijtje zetten. Het is vaak een eye-opener, omdat het dan plotseling heel concreet wordt. Daarbij is de uitdaging overigens niet dat een facility manager alle kennis in huis heeft, maar wel dat hij voldoende kennis heeft om regie op duurzaamheid te kunnen voeren.”

Volgens de opstellers van het rapport is voor organisaties die duurzaamheidsambities willen realiseren vooral samenwerking binnen de eigen organisaties en met externe partijen cruciaal. FM kan vanuit haar sleutelpositie in samenwerking bijdragen aan het realiseren van de ambities en het vertalen in concrete maatregelen in de bedrijfsvoering, omdat ze altijd betrekking hebben op meerdere bedrijfsonderdelen die met elkaar een keten vormen. De facility manager heeft daarin vaak een sleutelpositie als opdrachtgever, contractmanager en vertegenwoordiger van gebruikers.

Invloed van FM'er

De onderzoekers zien drie concrete uitdagingen als het gaat om duurzaamheid en samenwerking binnen en tussen de organisaties:

  1. Organisaties hebben intern met verschillende doelstellingen en belangen te maken. Dit kan spanningen opleveren bij het realiseren van duurzaamheidsambities. Daarom is het essentieel om aan de voorkant te zoeken naar gedeelde belangen en doelstellingen.
  2. Ook extern spelen er vaak verschillende belangen: een opdrachtgever heeft vaak andere doelstellingen dan een leverancier. En ook daar geldt: door gedeelde belangen en doelstellingen ontstaat meer ruimte om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen.
  3. Gebruikers zijn essentieel bij samenwerking rondom duurzaamheid. Vaak wordt onderschat in welke mate gebruikers invloed hebben op de te realiseren ambitie. Als een gebruiker namelijk geen bijdrage wil leveren aan een ambitie, zal het moeilijk worden om op dat gebied grote stappen te zetten.

De ambities rond duurzaamheid worden vaak opgehangen aan de kapstok van de zeventien Sustainable Development Goals, die de VN in 2015 heeft opgesteld en die in 2030 moeten zijn gerealiseerd. Dat die SDG’s vaak niet geconcretiseerd worden, komt omdat duurzaamheid veelal wordt belegd bij een afdeling, terwijl het de hele organisatie raakt. Volgens de auteurs moet er daarom commitment zijn vanuit het management.

Het onderzoek dat Twynstra Gudde uitvoerde in opdracht van Facility Management Nederland te bestellen via FMN.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform