Logo
  • Opinie
  • 12 november 2015

Drie voordelen van de circulaire economie voor Facilitair Managers

Het thema circulaire economie wint snel aan aandacht. En terecht want meerdere (inter)nationale studies van gerenommeerde adviesbureaus zoals McKinsey en TNO tonen aan dat hiermee simultaan gewerkt wordt aan versterking van de economie, de leefomgeving en de arbeidsmarkt. Vanuit MVO Nederland zijn wij actief betrokken bij diverse initiatieven om organisaties en ketens (meer) circulair te maken. Hierbij vallen een aantal zaken op die zeer interessant zijn voor facilitair managers. Juist zij spelen een belangrijke rol in de transitie naar dit nieuwe systeem.

De primaire processen hebben de potentie veel impact te realiseren. Toch is men terughoudend uit angst voor mislukking van de innovatie of de mogelijke gevolgen daarvan. Koudwatervrees komt ook door de hoeveelheid collega’s die betrokken zijn bij deze kernprocessen en de daaruit voortkomende noodzaak voor brede commitment en instemming. Het creëren van experimenteerruimte is een mogelijke oplossing om toch aan de slag te gaan en te leren, zonder de bijkomende risico’s. Facilitaire zaken is zo’n experimenteermogelijkheid. Mede daarom ontstaan er momenteel dan ook veel pilots ten aanzien van bijvoorbeeld circulaire vloerbedekking, verlichting, meubilair en catering. Het biedt de kans aan facilitair managers om voorop te lopen in innovatieve processen, producten en afspraken. Om een leeromgeving te creëren voor de hele organisatie, waarna circulariteit van ter zijde naar ter zake kan ontwikkelen.

Zorg voor dagelijkse exposure

Communicatie is onontbeerlijk om van experiment naar normale gang van zaken te groeien. En ook hier bieden facilitaire zaken veel kansen. Het circulaire karakter van een product is immers niet direct zichtbaar. Het gaat bijvoorbeeld om een anders ontworpen bureaustoel, waarin gezonde materialen en een demontabel karakter voor reparatie en hergebruik centraal staan. Of om verlichting die niet aangekocht is maar als dienst afgenomen wordt. Dit zie je niet als je er naar kijkt. Daarom dienen de voordelen voor de gebruiker duidelijk gecommuniceerd te worden. Zoals een gezonder binnenklimaat vanwege de afwezigheid van giftige stoffen (je moest eens weten wat er in een standaard kantoor of doorsnee huis rondzweeft in de lucht). Dit leidt aantoonbaar tot minder ziekte(verzuim). Of het feit dat er meer kwalitatieve verlichting hangt. Stukgaan is nu immers een last voor de aanbieder van de lamp en daarom hangt er het beste wat er is. Of de bekende koffiebekertjes die apart ingezameld dienen te worden om zodoende weer als grondstof ingezet te kunnen worden en niet als afval vernietigd wordt. Allemaal communicatiedragers om de voordelen van een circulaire economie op een voor eenieder aansprekende manier in de dagelijkse werkomgeving te integreren. 

Werk aan kosten- en risicoreductie

Het derde element waar facilitair managers het innovatiepotentieel kunnen belichten, is circulair inkopen. Alle bovengenoemde alternatieven zijn immers dankzij het inkoopproces tot stand gekomen. Of het nu daadwerkelijk gekocht is of dat er een dienst is afgenomen zoals bij verlichting of copiers (wie koopt die immers nog?). Zoals wij – als mede-initiatiefnemer van de Green Deal Circulair Inkopen – waarnemen, leidt circulair inkopen tot verlaging van de (operationele) kosten en tot minder risico’s. Zie wederom het voorbeeld van de verlichting . Op deze manier wordt de business case van circulaire bedrijfsvoering helder en inzichtelijk.
Samengevat: het is duidelijk dat er veel innovatiepotentieel aanwezig is voor de facilitair manager  bij het introduceren van een circulaire bedrijfsvoering. Hiermee effent de facilitair manager de weg voor andere circulaire processen en proposities die zich meer in de kern van de organisatie bevinden wat leidt tot een versterking van de rol van facilitair manager als medeaanjager van een innovatief en op de toekomst gerichte organisatie.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform