Logo
  • Nieuws
  • 22 november 2018
  • Bron: Architectuur Lokaal

Challenge circulaire werklocaties 2050

De Provincie Noord-Holland wil samen met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) een impuls geven aan de ontwikkeling van de werklocatie van de toekomst. Inzet: inspelen op de uitdagingen vanuit de transitie naar een circulaire economie door de organisatie van de Challenge circulaire werklocaties 2050. Professionals vanuit de kennisvelden van ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken worden uitgedaagd om deel te nemen aan een meerdaags atelier in januari 2019.

Beeld Challenge circulaire werklocaties 2050

Met deze Challenge willen zij het denken over en de ontwikkeling van toekomstige (circulaire) werklocaties op een hoger niveau tillen. De Provincie is dan vooral benieuwd naar de ideeën over de invloed van circulaire economie op de organisatie van economische productieprocessen en wat dit betekent voor werklocaties in 2050.
Professionals worden uitgedaagd deel te nemen aan een atelier, onder begeleiding van experts Maurits de Hoog (stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam), Wim van Lieshout (directeur Waste and Energy STrategies WEST) en Carlo van de Weijer (hoofd Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven), om kennis en inzicht te versterken voor de transitie naar circulaire werklocaties.

Waarom deze challenge?

De circulaire economie en andere technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor toekomstige bedrijven- en kantoorlocaties (werklocaties). Denk daarbij aan het ruimtelijk en functioneel ontwerp op gebouw- en gebiedsniveau, aan samenwerking tussen de bedrijven zoals in de vorm van uitwisseling van restmaterialen, energie en kennis, belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde, wisselwerking met de omgeving, mobiliteit en logistiek, digitale toepassingen en productietechnieken (zoals robotisering) en het nieuwe werken.
De Provincie Noord-Holland, SADC en SKBN willen hun kennis op dit gebied versterken omdat de impact van circulaire economie en andere ontwikkelingen nog niet of nauwelijks onderwerp van onderzoek, ontwerp en debat in de vastgoedwereld is. Gezien de aard van bestaande locaties en doorlooptijd van nieuwe gebiedsontwikkelingen is het urgent de toekomst van werklocaties nu al nadrukkelijk aan de orde te stellen. Is er de komende decennia nog wel behoefte aan werklocaties in hun huidige vorm of aan heel andere soorten gebouwen en gebieden?

Doel van de challenge

Doelstellingen van de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 zijn:

  • Ontwikkelen van kennis en opdoen van inspiratie voor de vraag hoe de werklocatie in 2050 en een succesvolle transitie naar een duurzame circulaire economie eruit zien.
  • Onderzoeken van de impact van de circulaire economie en andere ontwikkelingen op werklocaties.
  • Vertalen hiervan in inspirerende programma's, concepten en beelden.
  • Formuleren van een strategie om in de toekomst aantrekkelijke en concurrerende werkomgevingen voor bedrijven, klanten en werknemers te ontwikkelen en te beheren.
  • Genereren van brede publiciteit over de resultaten, zodat publieke en private partijen hier bij de beleids- en planvorming hun voordeel mee kunnen doen.

Deelname aan het atelier

De selectieprocedure voor deelname bestaat uit twee fasen: een voorselectie en een atelier.

De inzendtermijn voor de voorselectie sluit op 18 december 2018. Op Architectuur Lokaal vindt u meer informatie en kunt u aanmelden.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform