Logo
  • Nieuws
  • 25 november 2021
  • Bron: DGBC

Bij 405 kantoren gaat de CO₂-uitstoot fors omlaag

Zuinige kantoren zijn in opmars zo bericht Dutch Green Building Council. Een kopgroep van 40 DGBC-partners dringt het energieverbruik met tweederde terug, bij ruim 1,7 miljoen vierkante meter kantooroppervlak. Die klimaatwinst is het directe gevolg van hun commitment aan de doelen van Paris Proof, waaronder deze 40 organisaties in 2021 hun handtekening zetten.

Beeld Bij 405 kantoren gaat de CO₂-uitstoot fors omlaag

Op basis van hun commitment werken zij meetbaar aan een snellere verduurzaming van vastgoed in Nederland, elk vanuit hun eigen invloedssfeer. Dit blijkt uit de eerste rapportage van DGBC over de voortgang die deze ondertekenaars boeken op weg naar Paris Proof, ofwel tweederde reductie van het energieverbruik.

Nulmeting

Vanaf nu rapporteert DGBC jaarlijks hierover. “Dat is mogelijk omdat de ondertekenaars transparant zijn over het eigen energiegebruik en CO₂-emissies” zo legt Martin Mooij uit, als programmamanager Paris Proof bij DGBC. “Ook monitoren ze hun voortgang en promoten zij Paris Proof naar klanten, partners en de hele sector. Essentieel voor het inzicht in de voortgang is de bijbehorende rapportage. De gegevens van deze eerste ronde zijn een nulmeting”

Van de 405 eigen of gehuurde panden bedroeg in 2020 het gemiddelde energiegebruik 124 kWh per vierkante meter. Dit komt overeen met de WEii klasse ‘Zuinig’. Verdere reductie van het energiegebruik is nodig om de Paris Proof doelen te bereiken, “maar alle ondertekenaars hebben al stappen gezet in die richting, terwijl hun vastgoed qua verbruik al beter presteert dan gemiddelde kantoren”, overziet Mooij.

Invloedrijk

Een belangrijk aspect is de invloedssfeer van de veertig ondertekenaars. Mooij: “De gehele keten is vertegenwoordigd. De grootste groep ondertekenaars zijn adviseurs, energieleveranciers en kennispartijen. Deze hebben grote invloed op de voortgang omtrent Paris Proof. Nemen ze het Paris Proof doel op in hun adviesopdrachten?”

Een andere grote groep van invloedrijke ondertekenaars zijn beleggers, gevolgd door ontwikkelaars en financiële dienstverleners. Alle ondertekenaars oefenen zo hun invloed uit om hun vastgoed Paris Proof te maken, of het nu een eigen pand betreft, een gehuurd pand of via hun diensten.”

Lees hier verder over wie er in de kopgroep Paris Proof zitten, wat de ambities zijn en de stappen die worden gezet.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform