Logo
  • Nieuws
  • 22 maart 2022

Bedrijfsvoering BZK gecertificeerd voor CO2-prestatieladder

Het ministerie van BZK is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Martijn Otte, duurzaamheidscoördinator bij BZK: "De uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering is inzichtelijk gemaakt en op basis hiervan hebben we reductiemaatregelen bepaald.”

Beeld Bedrijfsvoering BZK gecertificeerd voor CO2-prestatieladder

Om te zien of het ministerie op de goede weg is richting klimaatneutraliteit is de afgelopen maanden het zogenaamde CO2-managementplan opgesteld. Met daarin opgenomen de gezamenlijke CO2-footprint. Daarnaast is in het plan te zien op welke onderdelen maatregelen nodig zijn om de CO2-uitstoot (verder) te reduceren.

BZK Footprint

De totale footprint in 2019 bedroeg 20.992 ton CO2 en in 2020 16.448 ton CO2. In onderstaand diagram is de footprint visueel weergegeven en verdeeld over de scopes zoals de ladder die voorschrijft.


Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Figuur 1: CO2-footprint 2019 en 2020 (Business travel categorieën meegeteld bij scope 2)

Zoals in het diagram te zien is zijn elektriciteit, vliegreizen (vliegen) en het wagenpark de grootste CO2-bronnen. Het effect van de coronapandemie is duidelijk in de footprint van 2020 terug te zien: gebruik van ov en het elektriciteitsgebruik laten een sterke daling zien. 

Het ministerie gaat naar eigen zeggen de komende maanden aan de slag met maatregelen om de grootste bronnen aan te pakken. Zo wordt er nog relatief veel grijze stroom gebruikt. Een van de maatregelen is daarom het inkopen van groene stroom (Nederlandse Garanties van Oorsprong).

Ook is BZK al gestart met het vergroten van bewust vliegen door medewerkers. Verder verloopt de elektrificatie van het wagenpark volgens planning: eind 2020 was 20 procent van het wagenpark elektrisch.

Otte: ” Met de BZK Duurzaamheid Community (een afvaardiging van alle BZK-onderdelen) werken we structureel samen aan de verduurzamingsopgave. De verduurzaming is echter een opdracht voor ons allemaal. Iedereen kan een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door hoe je kiest om te reizen en door hoe we onze gebouwen gebruiken. Samen op weg naar die klimaatneutrale bedrijfsvoering!”

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform