Logo
  • Achtergrond
  • 18 mei 2022
  • Bron PIANOo

Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)

Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor ruim 85 miljard euro in aan producten, werken en diensten. Om de juiste, duurzame, keuzes te maken als opdrachtgever en inkoper kunnen overheidsinstanties zich aansluiten bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Hierin zijn 6 thema’s te vinden voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI): Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en inclusie en Social return.
Beeld Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)

Zo maakt u concreet werk van MVOI

1. Stel een actieplan op

Op basis van uw doelen en ambities zorgt u met het actieplan MVOI dat u tot concrete actie komt en dit ook gaat monitoren. PIANOo ondersteunt u bij het opstellen van een actieplan en organiseert inloopspreekuren en webinars.

2. Bepaal per doel de stappen

In het Manifest staan 5 stappen voor MVOI. U kiest zelf in uw actieplan per maatschappelijk doel uit het Manifest en tot welke stap u wilt gaan:

  1. Afweging: neem kennis van de mogelijkheden van MVOI en bepaal hoe u kansen ziet om via MVOI bij te dragen aan de maatschappelijke doelen.
  2. Pilots: pas MVOI in een beperkt aantal gevallen toe.
  3. Verbreding: vergroot de toepassing van MVOI.
  4. Borging: veranker de toepassing van MVOI in eigen beleid en in de interne systemen of afspraken.
  5. Leiderschap: hanteer MVOI als standaard en toon leiderschap richting de markt of andere aanbestedende diensten.

3. Borg het actieplan

Evalueer en rapporteer jaarlijks de voortgang van uw actieplan. Licht niet alleen uw bestuur in maar al uw stakeholders. En pas zonodig uw actieplan aan volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act.

4. Monitor de vorderingen

Voor de jaarlijkse monitoring biedt het Rijk de Handreiking Monitoring en Contractuele borging MVI aan.

Meer informatie over het Manifest MVOI

Download Manifest MVOI

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform