Logo
  • Opinie
  • 19 juli 2013

Groeiende complexiteit vraagt om betere beheersing van de datacenter-downtime

Eigentijdse trends als mobile computing, server-virtualisering en cloud-opslag, stellen andere eisen aan het datacenter en veroorzaken een groeiende complexiteit. Die toenemende complexiteit resulteert in meer ongeplande uitval van systemen en grotere gevoeligheid voor menselijke fouten. Datacenter-beheerders moeten de groeiende complexiteit daarom het hoofd bieden en de datacenter-downtime beter beheersen. Renovatie van het complete datacenter is de duurste optie om aan uptime te winnen en te voldoen aan de veranderende behoeften en nieuwe vragen van de klant. Kleine investeringen in de nieuwste technologie, is vaak veel beter. Een enorme energiebesparing is een belangrijk bijkomstig voordeel.

Geen datacenter kan zonder geplande downtime. Ongeacht hun kwaliteit, moeten ook vitale componenten eens worden vervangen, worden opgewaardeerd, en regelmatig worden onderhouden. De kunst is het onder controle krijgen van deze downtime, die effectief in te plannen in de roosters, en te begrijpen hoe je gebruik maakt van de juiste technologieën om de geplande downtime zo efficiënt mogelijk te benutten.

Professionele schattingen gaan er vanuit dat het bedrijfsleven jaarlijks 300.000 manuur en 2,3 miljard euro[1] verliest aan ongeplande downtime. Getallen die van grote betekenis zijn voor een gezonde onderneming, en die zich uiten in het mislopen van omzet en het oplopen van reputatieschade.

Vermijd het onverwachte

Een belangrijke oorzaak van onverwachte downtime is een storing in de apparatuur, en die kan veel oorzaken hebben en overal optreden. Of het nu servers, componenten, voedingen of  de energievoorziening betreft, IT kan falen en uitvallen en dat is onvermijdelijk. De oplossing zit hem erin het datacenter uit te rusten met ondersteunende apparatuur die de informatie en controlemogelijkheden biedt die systeem- en netwerkbeheerders op de problemen attenderen voordat die zich voordoen.

In dit opzicht wordt het belang van de Power Distribution Unit (pdu) soms onterecht afgedaan als onbelangrijk, of oninteressant. De eenvoudigste variant van de pdu zit achter in het server-rek en meet en beheert daar eenvoudigweg de energieverdeling naar de server. Veel meer functies en mogelijkheden bieden intelligente pdu's. Deze controleren voortdurend op mogelijke risico´s en waarschuwen datacenter-managers voor mogelijke overbelasting van elektrische circuits, en voor veranderingen in de fysieke omstandigheden en omgevingsfactoren, zoals vloeistoflekken en temperatuursschommelingen, die bedrijfskritische IT-systemen in gevaar kunnen brengen.

Hot-swapping

Voor het vermijden van uitval, of ongeplande downtime, en het minimaliseren van de voorziene onderbrekingen is een goede behoeftenplanning en een toekomstgericht aankoopbeleid nodig. Investeren in de juiste technologie voorkomt dat componentuitval de continuïteit onnodig verstoort.´Hot-swapping´ van pdu-onderdelen, met name van de netwerkmanagementkaart, zorgt dat beheerders die kunnen onderhouden of vervangen zonder de servers in het rek uit te schakelen.

Momenteel is het vaak de uitdaging om te besparen en binnen de beschikbare datacenter-begroting meer te kunnen doen. Vaak betekent dit dat de pdu (´belangrijk maar niet spannend´, volgens een datacentermanager) de hekkensluiter is op de inventarislijst. Maar een goedkope pdu levert schijnvoordeel op, zoals ook het goedkoopste vliegticket dat helemaal niet is wanneer alle bijkomende posten worden meegerekend – laat staan wanneer een uitgevallen vlucht een overnachting kost.
Zonder energievoorziening, houdt alles op. Enorme kostenfactoren als omzetverlies door ongeplande downtime en reputatieschade, moeten worden meegenomen bij de aanschaf van een bedrijfskritische component als de pdu.

Menselijke fouten

De menselijke fout als downtime-risico mag je niet uitsluiten in de berekeningen. De risico´s kunnen aanzienlijk worden verminderd door uitgebreide, regelmatige training en duidelijke, zorgvuldige procedures, maar verdwijnen zullen ze nooit.

De toenemende eisen van de markt en een groeiende complexiteit binnen het datacenter, vergroten de kans op menselijke fouten. Binnen kleine ruimten met vele snoeren en kabels, lopen netwerkbeheerders het risico bepaalde elektrische circuits per ongeluk te overbelasten. Wanneer tijdens een storing een server uit het rek wordt verwijderd, kruisen vele kabels en snoeren elkaar. Het kan makkelijk voorkomen dat het verkeerde snoer uit de contactdoos wordt getrokken en een andere server zonder energie komt te zitten. Technologie kan dergelijke problemen eenvoudig voorkomen, door bijvoorbeeld vergrendelende stekers toe te passen, die ongelukken met de energietoevoer van IT‑apparatuur makkelijk voorkomen.

Informatie is cruciaal

Bedrijven zouden gebruik moeten maken van de informatie die pdu´s bieden, om zich eens een helder inzicht te verschaffen over het energieverbruik binnen hun datacenter. De intelligente pdu levert informatie waaruit zich eenvoudig verbruikstrends laten analyseren, die waardevol zijn voor het datacenter-beheer en waarmee storingen zijn te voorkomen. Zonder dit brein, kunnen servers te warm of te koud worden en – onnodig - het punt van uitval bereiken.

Het meten van en inzicht in het energieverbruik binnen het datacenter is van groot belang voor het verminderen van energiegerelateerde verstoringen. Uit onderzoek van McKinsey & Company blijkt dat slechts 6 tot12 procent van de energie wordt gebruikt door actieve servers. Inactieve servers verbruiken, zeg, 90 procent van de energie. Intelligente pdu’s meten het energieverbruik nauwkeurig en bepalen de efficiëntie van alle servers in de datacenter.

Zodoende kunnen beheerders die over de juiste informatie beschikken de energievoorziening van het hele datacenter weloverwogen sturen en beslissen over de capaciteitsplanning.

Overdreven koelen

Gebrek aan kennis over downtime levert risico´s op voor de continuïteit en leidt tot verkeerd beheer, zoals door overdreven koeling. Veel datacenters draaien bij veel lagere temperaturen dan nodig is[2]. Dat kost onnodig veel energie. Het is een wijdverbreid misverstand onder verkeerd geïnformeerde datacenter-beheerders dat IT niet bestand is tegen temperaturen boven de 25 graden Celsius (in de ´koudestraat´). Dit staat in schril contrast tot bevindingen uit onderzoek van Dell, dat laat zien dat systemen juist eerder falen in koudere datacenters, bij temperaturen tot 16 graden, dan bij een temperatuur van 25 graden.

Feit is dat het verhogen van de datacenter-temperatuur met een graadje, al enorme energie- en kostenbesparingen oplevert - risicoloos. Wapenfeit wat dat betreft, is de laatste editie van de ashrae[3] 'Thermal Guidelines for Data Processing Environments' die datacenterbeheerders aanbeveelt het temperatuursbereik van hun IT-apparatuur op te rekken, om zodoende grootschalige besparingen te boeken.

Hanteren van een groter temperatuursbereik binnen het datacenter, moet wel verantwoord gebeuren. Het kan alleen met technologie die is ontwikkeld om de gewenste flexibiliteit aan te kunnen. De pdu zit achterin het server-rek, aan de ´warmtestraat´, en de meeste standaard pdu 's zijn berekend op temperaturen tot slechts 45 graden Celsius. Toonaangevende marktspelers hebben de temperaturen in hun datacenters inmiddels verhoogd en veel server-leveranciers ontwikkelen daarom producten die deze hogere temperaturen aankunnen. Maar in de pdu-markt hebben nog maar weinig spelers deze trend opgevolgd.

Wanneer de pdu te heet wordt en uitvalt, zal de server afsluiten en downtime veroorzaken. De nieuwste intelligente pdu´s zijn veel hoger geclassificeerd en kunnen temperaturen tot zelfs 55 graden Celsius aan. Elke temperatuursverhoging, vraagt minder van de koeling. Minder koeling betekent minder energie. Minder energie betekent meer efficiëntie en lagere kosten. Een geavanceerde pdu levert dus een gemakkelijke bezuinigingspost op.

Opwaarderen, niet renoveren

De wereld van de technologie verandert voortdurend. Gebruikers zijn altijd op zoek naar groei en willen een IT‑infrastructuur die hun behoeften aankan. Een verwaarloosde datacenter-infrastructuur biedt die niet en zorgt voor voortdurend terugkerende downtime. Dat remt de gezochte groei. Vaak wordt dan een complete renovatie overwogen, in plaats dat de bestaande datacenter-infrastructuur wordt geïnventariseerd en beoordeeld. Terwijl een kleine aanvullende investering in vitale componenten voldoende kan zijn om dergelijke onnodige en grootschalige investeringen te vermijden.

Voor slim investeren is de dialoog en samenwerking tussen de belanghebbenden van doorslaggevend belang. De pdu kan de IT- en de facility-manager tot elkaar brengen op het snijvlak van hun werkterreinen. Samen kunnen zij effectief werken aan de uptime van systemen, aan de capaciteitsplanning voor de toekomst en aan duurzame energiebesparingen.

De keuze voor slimme pdu´s vereenvoudigt ook het werk van installateurs en beheerders die in de datacenter-omgeving werken. Binnen hun beperkte werkruimte kunnen zij het risico op uitval minimaliseren, door proactief en met vooruitziende blik te werken, in plaats van reactief met uitvalsincidenten om te gaan. Dankzij slimme pdu ´s beschikken ze over de middelen en informatie om hun datacenter-systemen goed te kunnen beheren.

Klaar voor de toekomst

De slimme pdu zorgt voor meer dan elektrisch vermogen alleen en kan een ommekeer betekenen voor het complete datacenterbeheer. Hoewel risico´s nooit helemaal kunnen worden uitgesloten, kunnen ze wel worden geminimaliseerd, en dat tegen een lagere begroting. Minder energieverspilling stelt de onderneming ruimere financiële middelen ter beschikken. Daarnaast zorgen geplande investeringen in deze kleine, maar vitale componenten voor een solide datacenter-infrastructuur die klaar is voor de toekomstige groei.

[1]CA Technologies – juli 2010
[2] ‘Today’s datacentres run at much lower temperatures than necessary’, Computer Weekly
[3]American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

Producttips

Ook interessant

Digitaal versus papier: IT versus facility?
Onderzoek naar gedeelde verantwoordelijkheid voor documentbeheer