Logo
  • Nieuws
  • 7 maart 2018
  • Bron: Gemeente.nu

Wordt versoepeling aanbestedingsplicht teruggedraaid?

Wanneer moeten aanbestedingen verplicht openbaar worden aangekondigd met het oog op eventuele interesse uit het buitenland? Een aankomend arrest van de Hoge Raad zou de mogelijkheden voor lokaal aanbesteden kunnen inperken.

Beeld Wordt versoepeling aanbestedingsplicht teruggedraaid?

Lokale overheden omzeilen het liefst de Europees-rechtelijke verplichtingen die óók op opdrachten beneden de Europese drempelwaarden van toepassing kunnen zijn. Hierbij moet er sprake zijn van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Lokaal aanbesteden wordt in dergelijke gevallen lastiger. En dat gaat in tegen de wens van veel overheden om lokale ondernemers onder de Europese drempels kansen te bieden. Aanleiding vormt de zaak die speelt tussen de gemeente Eindhoven en reclamebedrijf JCDecaux. Advocaat-generaal Ton Hartlief bracht daarover onlangs zijn conclusie (advies) uit. Hij stelt daarin vast dat een gemeente aan drie criteria moet toetsen: de economische waarde, de plaats van uitvoering en de technische specificaties van de opdracht.

Onderhands gunnen

De gemeente gunde opdrachten onderhands en JCDecaux betoogde dat, op grond van mogelijke belangstelling vanuit het buitenland, dit niet had gemogen. Aanvankelijk kreeg de gemeente gelijk van het hof in Den Bosch, maar het bedrijf ging in cassatie. Eindhoven en het hof meenden dat, aanvullend op de genoemde drie criteria, ‘er voldoende concrete feiten en omstandigheden zouden moeten zijn, die aannemelijk maken dat er daadwerkelijke interesse vanuit het buitenland zou zijn’. Als de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal volgt, wat vrij gebruikelijk is, zouden de lasten voor aanbestedende diensten daarmee weer kunnen toenemen. Een extra aanwijzing dat dit zo zal uitpakken, is dat een vergelijkbare casus door het hof in Den Haag al op dezelfde wijze is beslecht.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform