Logo
  • Nieuws
  • 17 juli 2017
  • Bron: FD

Rijk onderzoekt mogelijke fout bij aanbesteding circulair kantoormeubilair

Het Rijk onderzoekt of een fout is gemaakt bij het opstellen van de 327 aanbestedingseisen voor de inkoop van circulaire kantoormeubilair voor de hele Rijksoverheid. De aanbesteding heeft een totale marktwaarde van minimaal € 80 miljoen tot maximaal € 200 miljoen. Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of er een fout is gemaakt bij het opstellen van de eisen voor het gebruik van duurzaam hout.

Beeld Rijk onderzoekt mogelijke fout bij aanbesteding circulair kantoormeubilair

Dat heeft Mario Penzen, die als inkoopdirecteur bij Rijkswaterstaat (RWS) verantwoordelijk is voor deze aanbesteding, bevestigd na vragen van het FD. In de brochure voor de milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van kantoormeubilair - versie maart 2017 - staat dat leveranciers bij overheidsaanbestedingen moeten voldoen aan zeven van de negen criteria voor duurzaam hout, die zijn vastgelegd in het zogeheten Timber Procurement Assessment System (TPAS).

Die bepaling is mogelijk in strijd met de nieuwe regels, want staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft eind vorig jaar besloten voortaan alle negen van de negen TPAS-principes bij aanbestedingen van kracht te laten zijn. Volgens Dijksma moeten leveranciers kunnen aantonen dat ze een koepelkeurmerk PEFC en FSC hebben als bewijs voor duurzaam bosbeheer in het inkoopbeleid. Mogelijk hebben ambtenaren dit over het hoofd gezien.

Voorlopige gunning

Vijf bedrijven hebben meegedongen naar de rijksopdracht 'circulaire kantoorinrichting' die bestaat uit vier percelen te verdelen onder maximaal vier leveranciers. Twee partijen hebben begin deze maand een voorlopige gunning gekregen voor elk twee percelen. Dat zijn meubelfabrikant Gispen en Rohde & Grahl. De twee meubelfabrikanten zijn niet gecertificeerd met de vereiste houtkeurmerken, zo blijkt uit onderzoek van het FD. "Indien leveranciers niet aan de gestelde eisen voldoen, wordt de opdracht niet aan de betreffende leverancier(s) gegund," zegt Penzen van RWS. De drie mededingers, Drentea, Vepa en Ahrend, voeren wel zo'n keurmerk, hoewel dat van Ahrend tijdelijk is opgeschort.

Het aanbestedingsproces bevindt zich op dit moment in de zogeheten Alcatel-periode. Dat betekent dat inschrijvers binnen drie weken bezwaar mogen aantekenen tegen de gunningsbeslissing. RWS benut deze periode, zoals gepland, om certificaten van beoogde leveranciers te toetsen, aldus Penzen. De beslissing over de definitieve gunning valt op 24 juli en op 1 september worden de eerste contracten getekend.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform