Logo
  • Nieuws
  • 21 april 2015
  • Hilal Dilmac
  • Bron: Rijksoverheid.nl

Integriteitsschendingen inkoop en aanbestedingen politie: nieuwe commissievoorzitter

André de Jong wordt voorzitter van de tijdelijke commissie integriteitsschendingen inkoop en aanbestedingen door de politie. De Jong is voormalig directeur-generaal Rijksbegroting en op dit moment verbonden aan ABD-Topconsult.

In september 2014 is door de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd dat het wenselijk is om het melden van vermeende integriteitskwesties bij inkoop en aanbestedingen van de politie voor leveranciers zo toegankelijk mogelijk te maken. De aanleiding hiervoor was het onderzoek door het Openbaar Ministerie naar mogelijke integriteitschending bij de aanbesteding van politievoertuigen in 2010. De ministerraad heeft met de benoeming van André de jong ingestemd op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

Mogelijk eerdere integriteitsschending

Naast de aanbesteding van politievoertuigen zijn signalen geuit rond mogelijke integriteitschending bij andere aanbestedingen van de politie. Tot op heden kunnen deze meldingen al worden gedaan bij de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie. Deze afdeling is onafhankelijk en rapporteert en adviseert direct aan de korpsleiding. Daarnaast heeft de korpsleiding voor medewerkers het Landelijk Meldpunt ingericht.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform