Logo
  • Opinie
  • 18 februari 2015

Hoe gezond is uw visie?

Steeds meer bedrijven die wij tegenkomen in ons advieswerk ontwikkelen een heldere visie (83% van de bedrijven in Nederland heeft een visie). Een duidelijk toekomstbeeld van de markt en hun optreden en aanwezigheid als organisatie hierin. Visie vormen en uitdragen is een manier om te verbinden, te motiveren en te inspireren maar ook om omzet en rendement te halen met een enthousiaste klant als resultaat. Het focust de organisatie om de juiste dingen te doen en de juiste klanten en medewerkers aan te trekken.

Veel bedrijven en hun medewerkers vinden hun eigen visie echter te algemeen geformuleerd en weinig authentiek. Dat is op zich al jammer maar erger is het als de eigen mensen zich in praktijk niet herkennen in de visie. Uitkomsten als: ‘Er is een kloof tussen wat wij echt zijn en wat wij in onze visie zeggen te zijn’ maken een visie ongeloofwaardig of misschien overambiteus.

Schoonmaakbedrijven

In de visies van schoonmaakbedrijven komen frequent termen als verbinden, transparantie, duurzaamheid, welzijn/gezond en gezondheid terug. Financieel gezond, een gezonde werkomgeving, gezonde contracten, vitale medewerkers etc. Dit is ook begrijpelijk gezien het belang van de menselijke factor binnen het schoonmaakwerk. In de schoonmaakbranche is het naleven van deze ‘gezonde visie’ een extra uitdaging omdat enerzijds de korte uren contracten zorgen dat je beperkt bereik hebt en anderzijds de overnameplicht  die met zich meebrengt dat medewerkers geregeld wisselen van werkgever. Dit laatste draagt niet bij aan een leer- en verandercultuur maar zorgt eerder voor een onverschilligheid.

Hoe handel je als schoonmaakbedrijf binnen deze omstandigheden naar je visie? In inschrijvingen/offertes worden hiervoor goede plannen geschreven. Laten we eerlijk zijn het begint met een plan. Echter blijft dit bij theorie of is het ingegeven vanuit het hart en wordt het ook met passie vertaald naar de praktijk? Wij zien het als ons werk om dit onderscheid naar boven te halen. Een actueel thema inzake vitale medewerkers is de omslag voor schoonmakers van inspanning naar resultaatgericht schoonmaken. Dit gaat absoluut niet vanzelf en zeker niet als mensen reeds jaren gewend zijn op een vaste manier volgens programma schoon te maken. Hoe worden de medewerkers hierbij begeleid van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam in het resultaatgericht benaderen van schoonmaak.

Van inspannings- naar resultaatgericht

Vanuit ons dagelijkse werk in de branche zien we dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat schoonmakers de omslag van inspanningsgericht naar resultaatgericht maken vanuit een éénmalige instructie. Het waarom, klantgericht denken vanuit beleving, bewust maken door confrontatie en een spiegel voorhouden, coaching on the job, het stellen van vragen, herhaling van denkwijze en benadering zijn aspecten die bepalend zijn voor de mate van resultaat en blijvend effect.

Bedrijven die hierop een visie hebben, actief en aantoonbaar acteren, een concreet begeleidingsplan hebben en passend budget vrijmaken voor realisatie, ondernemen naar hun visie. Dan klopt het plaatje, zullen medewerkers en klanten zich in de visie herkennen en kun je spreken van een ‘gezonde visie’.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform