Logo

Romy Smit

Pasfoto
Functie:Advocaat
Organisatie:AKD Advocaten

Romy Smit is sinds 2015 als advocaat werkzaam in de praktijkgroep ondernemingsrecht (litigation & insolvency) op het kantoor AKD Advocaten in Eindhoven. Zij adviseert en procedeert veelvuldig (eerste aanleg en hoger beroep) over onder andere:

• Aandeelhoudersgeschillen, geschillen tussen bestuurders onderling en tussen aandeelhouders en het bestuur van een vennootschap;
• Geschillen voortvloeiend uit overnames, (commerciële) contracten en managementovereenkomsten;
• Bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, waaronder maar niet beperkt in faillissementen;
• Aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars, waaronder maar niet beperkt tot beroepsfouten van advocaten en accountants.

Daarnaast heeft Romy kennis op het gebied van beslag- en executierecht. Zij heeft ervaring met het leggen van diverse soorten beslagen, het voeren van kort gedingen tot opheffing van beslagen alsmede executie kort gedingen.

Bijdragen