Logo

Romy Smit

Pasfoto
Functie:Advocaat
Organisatie:AKD Advocaten

Romy Smit is sinds 2015 als advocaat werkzaam in de praktijkgroep ondernemingsrecht (litigation & insolvency) op het kantoor AKD Advocaten in Eindhoven. Zij adviseert en procedeert veelvuldig (eerste aanleg en hoger beroep) over onder andere:

• Aandeelhoudersgeschillen, geschillen tussen bestuurders onderling en tussen aandeelhouders en het bestuur van een vennootschap;
• Geschillen voortvloeiend uit overnames, (commerciële) contracten en managementovereenkomsten;
• Bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, waaronder maar niet beperkt in faillissementen;
• Aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars, waaronder maar niet beperkt tot beroepsfouten van advocaten en accountants.

Daarnaast heeft Romy kennis op het gebied van beslag- en executierecht. Zij heeft ervaring met het leggen van diverse soorten beslagen, het voeren van kort gedingen tot opheffing van beslagen alsmede executie kort gedingen.

Bijdragen

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  Schending zorgplicht goed opdrachtnemer bij een overeenkomst van opdracht

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  Hotels beroepen zich op clausule brand- en bedrijfsschadeverzekering bij schade door lockdown

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  De werking van de redelijkheid en billijkheid bij een exoneratiebeding

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  Factuurfraude! Wie is verantwoordelijk?

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  Weet wie uw contractspartij is bij niet-nakoming

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  Hotel niet contractueel verplicht tot afname schoonmaakdiensten gedurende de corona-sluiting

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  Staat grove nalatigheid een beroep op een exoneratiebeding in de weg?

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  Opzegging overeenkomst en onvoorziene omstandigheden

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  De redelijke termijn bij een ingebrekestelling

 • Opinie
  Foto <a href="/romy-smit-0" class="active">Romy Smit</a>

  Overeenkomst voor 84 maanden? Dwaling als reddende engel!