Logo

Privacy en Cookie Statement

Inleiding

Dit is een website van MindCampus B.V. (hierna MindCampus, www.mindcampus.nl). MindCampus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en producten en diensten en is bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) aangemeld voor de verwerking van gegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). MindCampus draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door de websites van MindCampus te gebruiken en in een aantal gevallen uw persoonsgegevens op te geven gaat u er mee akkoord dat MindCampus uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt. 

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op een website van MindCampus, (al dan niet gratis) producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor een opleiding of evenement, documenten downloadt of wanneer u informatie aanvraagt, verstrekt u persoonsgegevens aan MindCampus. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand dat beschikbaar is voor MindCampus om uw registratie, aanvraag of bestelling te verwerken. Daarnaast kan MindCampus uw gegevens gebruiken om u te informeren over relevante producten en diensten van MindCampus. Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om websites, informatie, documenten en producten en diensten zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Op de websites van MindCampus kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt MindCampus geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

MindCampus verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan blogs en personen die reacties geven op content die op de websites van MindCampus is gepubliceerd, geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

De aard van enkele van onze diensten vereist het doorgeven van uw gegevens aan derde partijen. Dit is in het bijzonder van toepassing wanneer u documenten en/of video’s download, of als u zich inschrijft voor informatie of congressen en seminars via websites van MindCampus. Wanneer u een document downloadt, geeft u deze toestemming en kunt u door een derde partij (meestal de intellectuele eigenaar van het kennisdocument of de sponsor van het congres) worden benaderd. MindCampus gaat hier uiteraard zorgvuldig mee om.

Cookies en fingerprints

De websites van MindCampus maken gebruik van cookies en/of fingerprints. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Fingerprints onthouden de instellingen van een pc in een code. Deze worden gebruikt voor het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website, het analyseren van het gebruik van de websites om deze daarmee te kunnen verbeteren, het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken, het vertonen van relevante advertenties en voor het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw browser). U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Wijzigingen

MindCampus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig dit privacy en cookie statement. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden in juli 2017.