Logo
  • Persbericht
  • 24 mei 2022
  • HEVO

Van het gas af ...

VAN HET GAS AF ... De energietransitie is van levensbelang. In het klimaatakkoord staat een glashelder doel: de opwarming van de aarde niet verder laten oplopen dan 1,5ºC. Dat lukt alleen als we de CO2-uitstoot drastisch verminderen. In 2030 moet die gehalveerd zijn ten opzichte van 1990. En in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% gedaald zijn. Het is relatief eenvoudig om nieuwbouw gasloos op te leveren. In 2050 hebben we maximaal 30% van het bestaande vastgoed vervangen. We halen de doelstellingen van het klimaatakkoord dus alleen als we ook bestaand vastgoed van het gas halen. Een flinke uitdaging… Maar ons stappenplan helpt om de juiste oplossing te kiezen: in tijd, faciliteit en budget.

Beeld Van het gas af ...

Het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen is een van de maatregelen die in het klimaatakkoord staan. Het aardgasvrij maken van gebouwen heeft veel voordelen:

Minder CO2-uitstoot.
Lagere energiekosten.
Meer comfort.
Beter energielabel (hogere waarde).
Het stappenplan van HEVO helpt om de juiste oplossing te kiezen: in tijd, faciliteit en budget.
Op naar duurzamere keuzes en veel inspiratie toegewenst!

Meer informatie of downladen via HEVO.

HEVO is expert in huisvesting en vastgoed en actief in markten zoals Kantoren en bedrijfshuisvesting, Gemeenten, Onderwijs en Zorg.

Producttips