Logo
  • Persbericht
  • 7 september 2022

ProRail kiest voor Facilitor

ProRail is de spoorwegbeheerder van Nederland en is verantwoordelijk voor: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Het Nederlandse spoorwegnet bestaat uit 7.021 kilometer spoor, 2.589 overwegen en 404 stations waar dagelijks 1 miljoen treinreizen worden gemaakt.

Beeld ProRail kiest voor Facilitor

De afdeling Human Facility Management (HFM) van ProRail biedt landelijke huisvesting aan alle ProRail-medewerkers en biedt volledige facilitaire dienstverlening. De afdeling HFM zorgt ervoor dat de gebouwen goed worden onderhouden en dat er gezorgd wordt voor een aantrekkelijke werkomgeving. HFM van ProRail gaat Facilitor inzetten om hun organisatiedoelen te realiseren.