Logo
 • Persbericht
 • 25 oktober 2021
 • Brafon

Nieuwe unieke opleiding: Voorkom onnodige slachtoffers en verklein juridische risico's

Bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw vastgoed? En wilt u leren om een goed brandveiligheidsbeleid op te stellen. Volg dan de opleiding Brandveiligheid van vastgoed van ons zusterbedrijf Obex Opleidingen. Raak niet verstrikt in het complexe verhaal van brandveiligheid, maar leer aan welke wetten, regels en voorschriften uw vastgoed moet voldoen op het terrein van brandveiligheid en hoe u de brandveiligheid van uw vastgoed waarborgt!

Beeld Nieuwe unieke opleiding: Voorkom onnodige slachtoffers en verklein juridische risico's

Voor wie?

Bent u de eigenaar of de gebruiker van maatschappelijk vastgoed? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van dat vastgoed. Met de juiste maatregelen weet u de relevante wet- en regelgeving juist te vertalen, verkleint u de kans op onnodige slachtoffers en voorkomt u juridische aansprakelijkheid. De 3-daagse opleiding is dus essentieel voor u.

De opleiding is zeer geschikt voor:

 • Facility managers en gebouwbeheerders
 • Veiligheidsfunctionarissen en brandveiligheidsadviseurs
 • BHV coördinatoren en hoofden technisch beheer
 • Arbo deskundigen
 • Bouwprofessionals, architecten en projectontwikkelaars
 • Safety managers en KAM/HSE/QHSE managers

Doelstelling

Bij het inrichten van brandveiligheid binnen uw organisatie komt een hoop kijken. Het is immers een complex onderwerp waarbij allerlei multidisciplinaire maatregelen, mensen, wetgeving en financiële middelen een rol spelen. Ondanks de inzet van allerlei mensen binnen en buiten de organisatie blijkt het vaak voor veel organisaties lastig om brandveiligheid onder controle te krijgen. Verschillende afdelingen en personen zijn op hun beurt verantwoordelijk en daardoor ‘zweeft’ brandveiligheid binnen de organisatie. Een juiste coördinatie en visie hiervoor ontbreekt vaak en dit gaat dan ten koste van het brandveiligheidsniveau.

Doormiddel van huiswerkopdrachten is er een mogelijkheid tot inbreng van eigen casuïstiek. Pas de geleerde stof meteen toe op uw eigen organisatie en in uw eigen praktijk!

Na afloop

Volgt u de opleiding, dan weet u na 3 dagen:

 • De relevante wet- en regelgeving rondom de brand- veiligheid van vastgoed te vertalen naar een praktisch brandveiligheidsbeleid voor uw vastgoed
 • Bepalen waar de verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid ligt 
 • Hoe u uw brandveiligheids- budget doelmatig in kunt zetten
 • Hoe u faalkosten kunt voorkomen door goede kwaliteitsborging

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze unieke opleiding? Bekijk dan de website.

Brafon Brandveiligheidsmanagement is een onafhankelijke ondernemende organisatie die zich volledig heeft gespecialiseerd in het managen van brandveiligheid. Het doel van Brafon is om, met een zo hoog mogelijke kosteneffectiviteit, de brandveiligheid te borgen bij en in uw organisatie. Hierin staat kwaliteit centraal en niet de kwantiteit. Brandveiligheid heeft altijd de prioriteit boven commerciële belangen.

Producttips