Logo
  • Persbericht
  • 6 augustus 2019

Nieuwe generatie medewerkers, vraagt andere vormen van dienstverlening

In de ‘Facilitaire Performance 2019’ analyseert en rapporteert Hospitality Group, net als voorgaande jaren, de tevredenheid van circa 20.000 respondenten. De totale tevredenheidsscore in Nederland is nu al zo’n 5 jaar op rij constant en met een 7,1. Een degelijk resultaat, maar wanneer en hoe wordt een grote sprong voorwaarts gemaakt?

Beeld Nieuwe generatie medewerkers, vraagt andere vormen van dienstverlening

Fysieke werkomgeving de allergrootste kans!

Veel diensten worden beter gewaardeerd dan vorig jaar of behalen al jaren een hoge score. Zoals gebouw, receptie, espressobar en servicedesk. Dat dit onvoldoende is terug te zien in de algehele tevredenheid komt door de druk die ligt op de fysieke werkomgeving, wat zowel de functionaliteiten en comfort van de werkplek als de sfeer en inrichting van de hele omgeving omvat.

De fysieke werkomgeving is een van de weinige onderdelen die een dalende trend laat zien sinds 2016. Terwijl het belang vanuit gebruikers juist ieder jaar verder toeneemt en hiermee veruit als meest belangrijke dienst naar voren komt. Dat komt ook door de stijging bij schoonmaak en warmedrankenautomaten, die voorheen de meeste aandacht vroegen. De uitdaging in de werkomgeving ligt met name in het zorgen voor inspiratie, flexibiliteit en een duidelijke identiteit.

Zorg maakt inhaalslag

Al jaren zijn er tussen branches duidelijke verschillen zichtbaar in de tevredenheid. Waar kantoorhoudende organisaties al jaren lang het beste performen, zien we dit jaar dat de zorg bezig is aan een grote inhaalslag. Door de grote aandacht voor hospitality in de afgelopen jaren, zien we dit jaar dan ook dat diensten die hieraan te relateren zijn fors beter scoren dan voorgaande jaren en de tevredenheid vergelijkbaar is met kantoorhoudende organisaties.

Nieuwe generatie medewerkers, vraagt andere vormen van dienstverlening

Om voorkeuren nog beter te begrijpen maakt Hospitality Group gebruik van acht persona’s die inzicht geven in de drijfveren, wensen, en behoefte van gebruikers. De inzichten vertalen wij naar wensen voor werkplek, services en communicatie. Het basismodel van de persona’s is gebaseerd op de uitersten rationeel/emotioneel en individueel/met anderen.

Conscious is in Nederland het meest voorkomende profiel. Dit is een kritische groep, zij zijn maatschappelijk betrokken en zijn goed op de hoogte van de actualiteit. Deze groep houdt van structuur en enige mate van zekerheid. De jongste groep medewerkers maakt met name emotioneel gerichte keuzes en is op zoek naar een heel andere soort dienstverlening

Meer weten?

De resultaten van Facilitaire Performance 2019 zijn door Hospitality Group op overzichtelijke wijze samengevat op een poster. Klik hier voor de poster.

Producttips