Logo
  • Persbericht
  • 31 oktober 2022

KNGF Geleidehonden kiest voor Facilitor

KNGF Geleidehonden helpt mensen met een beperking om hun wereld te vergroten en zelfstandigheid te behouden, met de inzet van professioneel getrainde hulphonden. Een leuke baan vinden, daten, op vakantie gaan of een restaurant bezoeken: voor mensen met een beperking kan dat een uitdaging zijn. Een hulphond maakt de stap naar buiten kleiner, zodat het sociale leven groter wordt.

Beeld KNGF Geleidehonden kiest voor Facilitor

Wat doet KNGF Geleidehonden?

‘Sinds de oprichting in 1935 hebben wij duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. De ervaring, kennis en kunde op het snijvlak van hond en handicap die decennialang is opgebouwd, is de afgelopen jaren ook beschikbaar gemaakt voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel, personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of kinderen met autisme. Daarvoor houden wij ons bezig met:

  • Fokken van toekomstige geleidehonden.
  • Socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen met vrijwillige puppypleeggezinnen.
  • Opleiden van blindengeleide-, assistentie- en buddyhonden.
  • Instructie, begeleiding, advies en nazorg bieden aan de mensen die een hulphond krijgen.
  • Hondeninstructeurs opleiden.
  • Fondsenwerving en voorlichting.
  • Belangen behartigen van onze cliënten.’

Budget is hier altijd een belangrijk punt, het is immers een goed doel en draait op donaties. Na een leuk en creatief selectietraject, waar met pragmatiek gekeken is naar efficiënte inzet van een FMIS, is uiteindelijk voor Facilitor gekozen. De kick-off heeft inmiddels plaatsgevonden. Samen met KNGF Geleidehonden gaat Facilitor het serviceproces stroomlijnen waarbij de software gaat helpen met het beheer van voorraad, contracten en objecten.

Onder het motto Improving FM Together werken we samen met onze klanten aan Facilitor, het standaard en complete Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat volledig in de cloud draait.

Producttips