Logo
  • Persbericht
  • 2 juli 2017

Gemeente Almere kiest voor vastgoedbeheersoftware in de Cloud van Planon

Na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure heeft gemeente Almere besloten de softwareoplossing van Planon in te zetten voor het beheer van haar gemeentelijke vastgoedportfolio. Gemeente Almere heeft hierbij gekozen voor de Cloud-propositie van Planon.

Beeld Gemeente Almere kiest voor vastgoedbeheersoftware in de Cloud van Planon

Informatieuitwisseling en integratie

Het Vastgoedbedrijf is de centrale vastgoedorganisatie van de gemeente – bestaande uit zo’n 45 medewerkers – en eigenaar van al het gemeentelijk vastgoed. Om verdere professionalisering van het Vastgoedbedrijf te realiseren, waarbij informatieuitwisseling en procesintegratie een belangrijke rol vervullen, gaat de gemeente gebruik maken van het vastgoedbeheersysteem van Planon.

Europese Openbare aanbesteding

Aan deze keuze is een zorgvuldig voorbereidingstraject voorafgegaan. Na een marktverkenning, inventarisatie van de informatiebehoefte en een informatieanalyse is er een programma van Eisen en Wensen opgesteld. Vervolgens is de aanbesteding in de markt uitgezet. Na het doorlopen van een succesvolle Proof of Concept is de opdracht definitief gegund aan Planon.

Partnership

Henk Hoogland, Afdelingsmanager Vastgoed-, Parkeer- en Geo-Databedrijf: “Planons oplossing realiseert volledige procesintegratie, waardoor we op alle niveaus over dezelfde rapportagemogelijkheden beschikken. Met deze rapportages realiseren we strategische stuurmogelijkheden, waardoor we uiteindelijk efficiënter en effectiever ons werk kunnen doen. De inzichten die hierdoor ontstaan bieden ons de mogelijkheid om de genomen beleidsmaatregelen op zowel operationeel als tactisch niveau realtime te monitoren en aansluitend te verbeteren. Doordat we voor Planons Cloud-oplossing hebben gekozen zijn we onder andere ontzorgd op het gebied van technisch applicatiebeheer, upgraden we met 1 druk op de knop en zijn we flexibel in het aantal gebruikers. Planon heeft in het aanbestedingsproces echt met ons meegedacht en zich gepositioneerd als onze partner.”

Planon is een internationale softwareleverancier die organisaties ondersteunt organisaties bij het integraal stroomlijnen van alle bedrijfsprocessen rondom gebouw, mens en werkplek. Planon-oplossingen realiseren efficiency, duurzaamheid en kostenreductie in deze processen en dragen concreet bij aan klanttevredenheid en productiviteit.

Producttips