Logo
  • Persbericht
  • 12 april 2022
  • Facilitor

FM Haaglanden omarmt Facilitor

Facilitor is live voor heel het verzorgingsgebied van FMHaaglanden, een van de grootste facilitaire dienstverleners voor het Rijk. Het acceptatieprotocol is getekend. Directeur Pablo Hunnego zegt gelukkig te zijn met de implementatie van het nieuwe FMIS.

Beeld FM Haaglanden omarmt Facilitor

Op de foto v.l.n.r.: Peter Feij en Pablo Hunnego

Peter Feij, directeur Facilitor, beaamt dat de implementatie succesvol is verlopen. Met tevreden geluiden over het gebruiksgemak en de gebruiksvriendelijkheid van het eindresultaat is de implementatiefase in een mooie harmonie geëindigd.

Het vertrouwen tussen opdrachtgever en leverancier is in de loop van het project gegroeid. Eric Boogert, afdelingshoofd Informatievoorziening & Beheer: “In het begin stonden we, heel zakelijk, als opdrachtgever tegenover leverancier. Langzamerhand veranderde dat in een echte samenwerking. Samen konden we kijken naar de invulling van de wensen en eisen, in het belang van het eindresultaat en de diverse groepen gebruikers.” Pablo Hunnego benadrukte hoezeer hij het meedenken waardeerde: “We hebben samen een fantastisch resultaat neergezet.”

Dat markeerden ze op maandag 4 april met de ondertekening van het acceptatieprotocol. Een formele en feestelijke mijlpaal. Aareon unit Facilitor wenst FMHaaglanden veel succes met de facilitaire uitdagingen die bijvoorbeeld het hybride werken bij de Rijksoverheid met zich mee brengt. Ze hebben er het volste vertrouwen in dat Facilitor daarbij een waardevolle ondersteuning blijkt te zijn!

Onder het motto Improving FM Together werken we samen met onze klanten aan Facilitor, het standaard en complete Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat volledig in de cloud draait.

Producttips