Logo

Paul Koppelmans

Pasfoto
Functie:Facilitair adviseur
Paul Koppelmans (1967) is ruim 14 jaar werkzaam bij INNAX GEBOUW & OMGEVING, waar hij facilitaire organisaties adviseert. In de beginjaren lag zijn interesse met name bij het verzorgen van milieuvergunningen voor ziekenhuizen. De laatste tien jaar heeft Paul zich meer toegelegd op disciplines als brandveiligheid, legionella en asbest. En helpt hij zijn klanten het liefst bij het managen van de veelheid van wettelijke verplichtingen die er op gebouwen en installaties rusten. Of het nu gaat om het begeleiden van verbouwingen, verduurzamen van gebouwen of het overleg voeren met het bevoegde gezag. Samen met zijn team specialisten (bouwkundig, milieu, brandveiligheid, duurzaamheid – BREEAM) streeft hij continue naar innovatieve advisering en de succesvolle implementatie daarvan. Zijn motto: "Staar je niet blind op de wettekst, bedenk altijd waar het voor bedoeld is."

Bijdragen