Logo

Laanbroek Schoeman adviseurs | Huisvestingsmanagement

Integrale dienstverlener
De adviseurs en projectmanagers van Laanbroek Schoeman adviseurs bedenken én realiseren huisvestingsoplossingen die passen bij uw organisatie. Succesvolle implementatie van huisvestingsoplossingen vraagt om betrokkenheid van alle disciplines: huisvesting, ICT, HR en communicatie. Dít is de kern van de dienstverlening van LSa: integraal, multidisciplinair en in samenhang.

Huisvesting
Tot huisvestingmanagement behoren strategische huisvestingsvraagstukken zoals anticiperen op organisatieverandering, analyseren van huisvestingsportefeuilles en huisvestingsbeleid, opstellen van masterplannen, haalbaarheidsstudies, locatiekeuzen en koop- of huurbeslissingen. Op tactisch en operationeel niveau kunnen wij het project vervolgens realiseren en de eindgebruiker begeleiden.

Organisatie
Organisaties veranderen en zo ook hun kijk op huisvestingsmanagement en werkplekomgeving. LSa helpt u om de goede beslissingen te nemen ten aanzien van passende huisvesting en werkplekconcepten die het primaire proces van uw organisatie optimaal ondersteunen.

Advies
Wij adviseren over huisvesten en organiseren. We zien dat niet als twee gescheiden gebieden: huisvestingsmanagement heeft alles te maken met hoe u zich wilt organiseren. Wij verenigen afzonderlijke specialismen in een integraal advies. Zo bieden wij u oplossingen waarbij met alle facetten rekening is gehouden.

Management
De implementatie van nieuwe huisvestings- en werkplekconcepten en vastgoedoplossingen zijn vaak complexe processen. De managers van LSa begeleiden en beheersen deze processen. Hierbij werken wij projectmatig, zodat u overzicht houdt en sturing op het resultaat gewaarborgd is.

Draagvlak
Vernieuwing van huisvesting gaat vaak samen met vernieuwingen van primaire (werk-)processen. We hebben oog voor de consequenties van oplossingen voor medewerkers en betrekken hen in onze aanpak. Door participatie en communicatie ontstaat draagvlak en betrokkenheid, zo is onze overtuiging.

Uw doelen centraal
LSa staat voor een multidisciplinair team van enthousiaste, professionele medewerkers en partners. Hierdoor zijn wij in staat om maatwerk te leveren en flexibel te opereren. Door aan te sluiten bij uw doelen, kunnen wij duurzame oplossingen realiseren, die ruimte laten voor toekomstige ontwikkelingen.

LSa heeft sinds 1997 ruime ervaring met veranderingstrajecten op gebied van huisvesting en organisatie, onder andere voor universiteiten, ministeries, gemeenten, politie en bedrijfsleven.

 • Achtergrond
  Beeld De identiteit versterken door workplace branding

  De identiteit versterken door workplace branding

 • Achtergrond
  Beeld “We trekken geen vierkante meters leeg”

  “We trekken geen vierkante meters leeg”

 • Achtergrond
  Beeld Effectieve huisvesting: tips en valkuilen

  Effectieve huisvesting: tips en valkuilen

 • Achtergrond

  De impulsen van organisatiegericht huisvesten