Logo

Brafon | Brandveiligheidsmanagement

Brafon | Brandveiligheidsmanagement

Brafon Brandveiligheidsmanagement is een onafhankelijke ondernemende organisatie die zich volledig heeft gespecialiseerd in het managen van brandveiligheid. Het doel van Brafon is om, met een zo hoog mogelijke kosteneffectiviteit, de brandveiligheid te borgen bij en in uw organisatie. Hierin staat kwaliteit centraal en niet de kwantiteit. Brandveiligheid heeft altijd de prioriteit boven commerciële belangen.

Brafon Brandveiligheidsmanagement ziet het als haar maatschappelijke taak om Nederland écht brandveiliger te maken. Dat doen wij samen met u en uw medewerkers, van de Raad van Bestuur tot aan elke individuele medewerker. Hiermee creëren wij samen met u échte brandveiligheid die door de gehele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt. Daarbij zijn wij ons in alles bewust dat wij een grote maatschappelijke verantwoording dragen, onze klanten moeten op onze kennis en advisering kunnen vertrouwen.

Brafon vormt samen met  en  integrale veiligheids-kennisketen. Obex en Tesmo opereren onder de vlag van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Waar Obex een breed portfolio aan opleidingen aanbiedt, verzorgt Tesmo de organisatorische kant van de brandveiligheid.

  • Case
    Beeld Inzet van brandveiligheidsmanager bij woningstichting Koraal

    Inzet van brandveiligheidsmanager bij woningstichting Koraal

  • Case
    Beeld Brafon toetst voor het Rijksvastgoedbedrijf gebouwen van Defensie

    Brafon toetst voor het Rijksvastgoedbedrijf gebouwen van Defensie