Logo

NEN laat schoonmakers zelf werk invullen

  • CSU
  • Facilitaire dienstverlening & gebouwbeheer
  • Facilitaire organisatie
NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, is een van de opdrachtgevers die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag hebben ondertekend. Voor NEN is het echter veel meer dan een formele handeling. Het instituut aan de Vlinderweg in Delft verbond er voor zichzelf meteen vergaande consequenties aan. Schoonmaakmedewerkers van CSU konden meepraten over de invulling van het werk. Het levert een hogere tevredenheid voor de schoonmakers en meer efficiency voor de opdrachtgever op.
Beeld NEN laat schoonmakers zelf werk invullen

Sinds mei 2013 conformeert ook NEN zich aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Schoonmaakbedrijf CSU onderschrijft de gedragsregels al vanaf het allereerste moment. Onderdeel van de code is dat opdrachtgevers schoonmaakmedewerkers actief betrekken bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Minstens eenmaal per jaar dienen de medewerkers zich uit te spreken over de werkinhoud en werkomstandigheden.

Aanleiding om dat gesprek op de agenda te zetten was een intern klanttevredenheidsonderzoek bij NEN, vertelt Edwin van der Zijden. "In dat onderzoek gaven onze medewerkers een 7,2 voor de kwaliteit van de schoonmaak door CSU. Dat is op zich een prima score, maar het bleek onder de verwachting van het schoonmaakteam zelf. Daarom hebben we besloten hen te betrekken bij het vervolgtraject."

Ontbijtsessies

In een aantal ontbijtsessies hebben de medewerkers actief ideeën en suggesties aangedragen. Daar zaten heel bruikbare tips bij, kijkt Edwin van der Zijden terug. "Een voorbeeld: we zijn gestart met het centraal inzamelen van afval, zodat de dames niet meer lopen te sjouwen met volle vuilniszakken. Maar er kwamen ook heel praktische ideeën naar voren. We voeren nu een cleandeskbeleid, hebben maatregelen genomen om eten op de werkplek tegen te gaan. En er liggen schoonmaakdoekjes bij de telefoon, zodat medewerkers die zelf regelmatig kunnen schoonmaken en het risico van infecties wordt geminimaliseerd. Onze aanpak slaat twee vliegen in één klap: we maken het werk van de schoonmakers leuker en eenvoudiger en we werken efficiënter."

Schoonmaker een gezicht geven

Zo'n benadering is redelijk uitzonderlijk voor de schoonmaakbranche, constateert districtsmanager Joest Kessen van CSU. "Normaal kom je met de opdrachtgever een contractprijs overeen voor een object en bepaalt de leiding de invulling van de werkzaamheden. Hier hebben we tegen onze medewerkers gezegd: dit is het aantal uren dat we contractueel zijn overeengekomen. Gaan jullie maar op de stoel van Edwin zitten en met z'n allen bedenken hoe we dit het meest efficiënt kunnen invullen."

Joest Kessen ziet de pilot als een goed voorbeeld om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag op een praktische manier in te vullen. "Het is in ieder geval een project dat de schoonmaker een gezicht geeft. Mijn idee is dat het werk er voor de medewerkers leuker op wordt, als zij meer inspraak in het proces krijgen. Je moet het wel serieus opvolgen. Als een medewerker iets voorstelt en een week later wordt het doorgevoerd, is de reactie: hé, er wordt écht iets mee gedaan."

Veel extra begeleiding nodig

De onorthodoxe aanpak kan ook elders werken, denkt Kessen. "Maar een klant moet bereid zijn om er actief mee aan de slag te gaan. Ook vraagt het extra begeleiding van CSU. Met één sessie ben je er niet. Je hebt het al gauw over drie, vier gesprekken per ploeg per jaar. We hebben met elkaar uitgesproken dat we willen investeren in dit soort trajecten, omdat we hierin voorop willen lopen."