Logo

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Pasfoto
Functie:advocaat GMW advocaten
Organisatie:GMW advocaten

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht. In de “natte praktijk” leerde zij problemen snel te doorgronden, juridische maar ook praktische oplossingen te zoeken en te onderhandelen. Dit kwam ook goed van pas in het faillissementsrecht. Inmiddels heeft Mechteld zich gespecialiseerd in het faillissementsrecht en wordt zij regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator.

Mechteld is aangesloten bij de specialistenvereniging voor insolventieadvocaten “Insolad” en heeft meerdere weblogs geschreven over bestuurdersaansprakelijkheid en faillissementsfraude. Naast haar curatorschap adviseert zij ook bedrijven in moeilijkheden en adviseert hen hoe schulden het best kunnen worden gesaneerd. Tevens houdt Mechteld zich bezig met incasso van vorderingen en de algemene verbintenisrechtelijke praktijk.

Andere specialisaties van Mechteld zijn ondernemingsrecht en contractenrecht, met name het procederen en adviseren in vennootschapsrechtelijke kwesties alsmede contractrechtelijke kwesties als (bestuurders)aansprakelijkheid.

Bijdragen

  • Opinie
    Foto <a href="/mechteld-van-veen-oudenaarden" class="active">Mechteld van Veen-Oudenaarden</a>

    De gevolgen van Covid-19 voor contractuele afspraken

  • Opinie
    Foto <a href="/mechteld-van-veen-oudenaarden" class="active">Mechteld van Veen-Oudenaarden</a>

    Coronavirus: de contractuele gevolgen