Logo
  • Nieuws
  • 21 april 2017
  • Bron: Qando

Inkoopsoftware: huidige en toekomstige trends

Er is een besparing mogelijk van minimaal 10% over alle inkoopuitgaven bij bedrijven in de industrie, zorg en financiële sector, maar ook bij (semi-)overheidsorganisaties en ZBO's, als er meer aandacht komt voor beter gebruik van inkoopsoftware.

Beeld Inkoopsoftware: huidige en toekomstige trends

Tot deze conclusie komt inkoopadviesbureau Qando.

Uit hun jaarlijkse inkoopsoftware-onderzoek in de Nederlandse markt blijkt dat de invloed van het gebruik van inkoopsoftware op de prestaties van de onderzochte organisaties significant is. De adoptie van deze software, bestaande uit meerdere inkoopmodules, is echter beperkt.
Er valt dus nog veel winst te behalen met de inzet van inkoopsoftware, met name door het gebruik van goede data, de integratie tussen systemen en de samenwerking met leveranciers aldus het adviesbureau.

Qando heeft niet alleen onderzocht wat de adoptie en het effect van inkoopsoftware is, ze geven ook een doorkijk naar toekomstige trends rondom inkoopsoftware.

De vier belangrijkste trends voor 2017 en volgende jaren zijn:

  1. Waarde toevoegen wordt belangrijker. Inkoop zal de organisatie niet alleen moeten helpen kosten te reduceren, maar ook waarde te vermeerderen. Hierdoor worden goed ingerichte processen voor sourcing, contractmanagement en SPM belangrijker. De verwachting is dat dit het gebruik van de modules die deze processen ondersteunen positief beïnvloedt.
  2. Meer focus op risicomanagement door de toenemende complexiteit van ketens. Risicodashboards die informatie samenbrengen uit leveranciersgegevens, modules voor SPM en contractmanagement, maar ook uit externe bronnen worden belangrijke instrumenten. Deze dashboards helpen risico’s te rangschikken en mitigatiestrategieën op te stellen.
  3. Focus op betere integratie van modules (suite) en gebruikmaken van een volgende generatie oplossingen die steeds meer zelf kunnen. De toenemende informatiebehoefte zorgt ervoor dat inkoop sneller en flexibeler moet zijn. De inkoper zal meer gebruikmaken van geautomatiseerde processen om het proces te versnellen. Informatie komt sneller en beter beschikbaar. Een goed voorbeeld is de steeds grotere beschikbaarheid van mobiele apps.
  4. Het gebruik van big data, machine learning, internet of things en artificial intelligence om het proces efficiënter te laten verlopen. Gegevens zullen steeds beter en sneller gecombineerd worden tot bruikbare rapportages. Grote stappen zijn te voorzien in het spendanalyseproces. Big data krijgt een grotere rol door het combineren van inkoopgegevens met andere bronnen om sneller en beter te kunnen reageren op de vraag vanuit business en markt. De volgende stap is predictive procurement. Hierbij worden door analyse van interne en externe data nieuwe inkoopprocessen en -projecten in gang gezet, nog voordat de interne klant zelf de behoefte heeft erkend

Bron: Deal! Magazine

Producttips