Logo
  • Opinie
  • 6 april 2017

Is de volgende stap de mensgerichte werkplek?

Van effectief m2 gebruik naar duurzaamheid. Is de volgende stap de mensgerichte werkplek? Chantal Pieterse, junior consultant bij VFM Facility Experts houdt de ontwikkelingen op dit gebied bij.

In de huisvestingswereld zijn we al jarenlang aan het zoeken naar de best passende werkplek en de meest effectieve werkomgeving. We richten ons op analyses van werksoorten en aantal fte’s. Daarmee bepalen we welke type werkomgeving met welke soort werkplekken in welke aantallen, het beste passen bij een organisatie.
Wat we niet zozeer zien in onze huisvestingsmodellen, is een methode om juist een werkomgeving te realiseren waar de mens maximaal tot zijn recht komt en zich kan ontwikkelen. En dan wel  zo dat dit ten gunste komt aan de productiviteit van de organisatie.

Hoe komt de kenniswerker maximaal tot zijn recht?

De verschillende soorten behoeften die de mens kent, worden in een logische volgorde aangegeven in de behoeftehiërarchie van Maslow:

Volgens literatuur moet een gebouw:

  • Omstandigheden creëren waarin individuen en groepen het maximale uit zich zelf kunnen halen
  • Duidelijk maken waar het bedrijf voor staat aan stakeholders en klanten

De US Green Building voegt daaraan toe:
‘It is the moral responsibility of the built environment industry to deliver a built environment that is conducive to its occupants and promotes their health and well-being rather than providing buildings merely fit for survival’

Wat is mensgerichte werkplek?

Mijn collega Chantal Pieterse verdiepte zich in de factoren van huisvesting en inrichting die invloed hebben op de gezondheid, het welzijn en het comfort van kantoorbewoners. Zij concludeert dat er de laatste jaren veel aandacht is voor het milieu. Bij het ontwerp zowel als in de realisatie en onderhoud van gebouwen krijgt circulariteit, BREEAM, MVO steeds vaker een prominente plek. Gebouwen als The Edge aan de Zuidas en het gebouw van Alliander in Duiven zijn daarvan een voorbeeld. Volgens Chantal is er een tendens zichtbaar dat deze aandacht gaat verschuiven naar de focus op welzijn van de bewoners (naast de aandacht voor het milieu). Ook volgens het meest recente FM marktonderzoek van FMN en Twijnstra en Gudde is er een wijziging van focus zichtbaar. In 2020 komt de mensgerichte werkplek in de top 4 van trends volgens dit onderzoek.

Environmental comfort bestaat uit drie lagen: physical, functional and psychological. Huisvesting die rekening houdt met psychologische aspecten, integreert in ontwerp en inrichting een drietal aspecten. Te weten: territorialiteit, privacy en zelfregelmogelijkheid. Bijvoorbeeld door de gelegenheid om een persoonlijke toets te kunnen aanbrengen of je je een ruimte te kunnen toe-eigenen. Inrichting of aankleding waar  je je als team mee mag bemoeien versterkt dit gevoel. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor het zelf te kunnen bepalen van de temperatuur of lichtsterkte.

Van elementen als licht, lucht en de aanwezigheid van planten kennen we de positieve werking. Hoe we echter moeten inspelen op de volgende lagen van de behoeften hiërarchie van Maslov (zekerheid, veiligheid en sociale acceptatie) is onbekender terrein.

Tot slot

De ontwikkelingen op bovengenoemde thema’s gaan snel. Een gebouw dat aan alle behoeften van de kenniswerker voldoet, bestaat nog niet en kent hoogstwaarschijnlijk een variëteit aan ruimtes en inrichting. De verschillende activiteiten (concentratie, overleg, computerwerk etc), publieke en privé ruimtes, huisvesting die inspireert en stimuleert…… ons werkveld staat voor een mooie uitdaging!

Producttips