Logo
  • Opinie
  • 14 april 2017

Activiteit Gerelateerd Werken: werkt het nu wel of niet?

De taken die medewerkers moeten uitvoeren, zijn doorslaggevend voor het bepalen van het werkplekconcept. Daarbij geldt: hoe complexer het activiteitenprofiel, hoe belangrijker de variëteit aan werkruimtes. De juiste omgeving creëren is daarbij één ding, maar vooral belangrijk is het ervoor te zorgen dat medewerkers mobieler worden en daadwerkelijk gebruik gaan maken van de verschillende ruimtes.

Beelden van de meest fantastische werkomgevingen stralen je in de kantoorglossy’s tegemoet – met als gezonde tegenhanger blogs over waarom openwerkplekconcepten de hel op aarde zijn. Genoeg ‘experts’ dus, met een mening veelal gebaseerd op hun eigen ervaring.
Feit is echter dat overal ter wereld organisaties de voordelen proberen te benutten van flexibele werkplekconcepten. Een van die concepten, Activiteit Gerelateerd Werken (AGW), houdt in dat werknemers op basis van hun activiteiten een geschikte werkruimte kiezen en dat de fysieke en virtuele werkomgeving en de organisatiecultuur hen daar ook toe in staat stellen. Maar wat zeggen de data? Creëert een AGW-concept een effectievere werkomgeving?

Om dit te onderzoeken, voegde Leesman een jaar lang een set vragen toe aan haar onderzoek rondom flexibel en mobiel werken. Zo is een dataset ontstaan van 11.366 medewerkers die in AGW-omgeving werken en een controlegroep van 23.546 respondenten. Het onderzoek biedt geen magische formule, elke organisatie is immers anders, maar wel inzichten om mee te nemen wanneer je een AGW wilt opstarten.

Vier mobiliteitsprofielen

Uit vier mobiliteitsprofielen selecteerden medewerkers dat profiel dat hun werksituatie het best omschreef. Van profiel één: “Ik verricht alle/de meeste activiteiten op één specifieke werkplek en maak zelden gebruik van andere locaties op kantoor”, tot profiel vier: “Ik maak gebruik van veel verschillende werkplekken op kantoor en zit zelden op één specifieke werkplek”. Vervolgens werd ingezoomd op deze verschillende profielen en wat zij vinden van de werkomgeving in zijn geheel.


Laten we inzoomen op twee belangrijke conclusies van dit onderzoek:

  1. AGW kan grote voordelen opleveren, maar alleen als de medewerker zijn gedrag verandert. Een lage veranderingsgezindheid zorgt ervoor dat de voordelen van AGW niet maximaal worden benut.
  2. Hoe complexer het activiteitenprofiel, hoe beter het is om meerdere werkruimten te gebruiken. Er is een sterk verband tussen ‘variëteit aan verschillende soorten werkruimten’ en het succes van het AGW-concept.

Grootste mobiliteit = productiefst en trotst

De medewerkers met de grootste interne mobiliteit (profiel 3 en 4) blijken het productiefst en trotst te zijn. Echter, slechts 29 procent van de respondenten schaart zichzelf onder deze profielen. 71 procent van hen blijkt nog steeds de meeste activiteiten op één werkplek uit te voeren en geeft aan veel minder effectief te zijn – en valt dus onder profiel 1 en 2. Nu kan het zo zijn dat deze medewerkers een eenvoudig activiteitenprofiel hebben dat op één werkplek uitvoerbaar is.

Obstakels

Het kan ook zo zijn dat er in hun werkomgeving obstakels zijn, waardoor deze werknemers niet mobieler kúnnen zijn. Wellicht zijn er niet genoeg rustige plekken (fysieke omgeving), werkt de wifi niet overal even goed (virtuele omgeving), wil de manager hen in zijn nabijheid hebben (cultuur & gedrag) of weten ze niet goed hoe ze papierloos kunnen werken (training). Een goed AGW-concept zorgt voor een minimaal aantal obstakels en dus een optimale adoptie. Echter, slechts 46 procent van de medewerkers zegt dat alle vier de aspecten op orde zijn in hun werkomgeving.

De data laten zien dat medewerkers in AGW-omgevingen effectiever kunnen werken, maar tonen ook een aantal waarschuwingen voor iedereen die aan de slag wil met AGW.

Lees het volledige onderzoek hier: leesmanindex.com/abw-report

Producttips