Logo
  • Nieuws
  • 27 maart 2017

Ziekenhuizen kampen met overcapaciteit vastgoed

Ziekenhuizen hebben steeds meer te maken met overcapaciteit van vastgoed. De ligduur van patiënten neemt af en de zorg verschuift steeds meer van het ziekenhuis naar huis. Gemiddeld is de opbrengst per vierkante meter in de afgelopen vijf jaar gedaald met 16 procent.

Beeld Ziekenhuizen kampen met overcapaciteit vastgoed

Dat heeft gevolgen voor de ziekenhuiszorg: adviesbureau Arcadis voorspelt dat tot 2040 de tweedelijnszorg zal krimpen met maar liefst 40 procent. Door slim om te gaan met productie en huisvesting kan dit probleem tegen worden gegaan. Ten eerste met huisvestigingsstrategieën waarbij metrages worden verhuurd of bepaalde verdiepingen worden gesloten.

Daarnaast is het relevant dat ziekenhuizen kritisch kijken naar werkprocessen en deze aanpassen, zodat de huisvesting optimaal aansluit op het primaire proces. Hierdoor worden loopafstanden kleiner en communicatiestromen sneller. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkersstromen in kaart te brengen, de routing te optimaliseren of het gebouw kleiner te maken.

Huisvesting standardiseren

Flexibiliteit en verandermanagement zijn ook belangrijke succesfactoren bij zorghuisvesting. Door huisvesting te standaardiseren, maak je beter gebruik van ruimtes. Bijvoorbeeld door bepaalde afdelingen in dezelfde ruimte te huisvesten, zoals de eerste hulp en een huisartsenpost.

Producttips