Logo
  • Nieuws
  • 7 maart 2017
  • Bron: Manutan

Werknemers voorzien ernstige ongelukken op de werkvloer, vooral door vloeistoffen

Van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen zegt 11 procent dat het wachten is op een ernstig ongeluk op het werk, omdat de veiligheid te wensen overlaat. Vooral vloeistoffen en chemische stoffen blijken een belangrijk veiligheidsrisico te vormen. Dit blijkt uit onderzoek van Manutan  onder ruim 1200 werkende Nederlanders, waarvan zo’n 700 in magazijnen en werkplaatsen.

Beeld Werknemers voorzien ernstige ongelukken op de werkvloer, vooral door vloeistoffen

Van de ondervraagde werknemers in magazijnen en werkplaatsen heeft 35% te maken met gevaarlijke of chemische stoffen. Ongeveer een op de tien geeft aan dat die niet altijd goed afgeschermd of opgeborgen worden. Gemorste vloeistoffen vormen eveneens een risico. Bijna dertig procent zegt dat er op het werk soms al dan niet gevaarlijke vloeistoffen worden gemorst. Daarbij kan het bijvoorbeeld ook om olie of vet gaan. Zo snel mogelijk verwijderen, luidt dan het devies. Maar 54% heeft geen idee welk absorptiemiddel voor welke vloeistof geschikt is en ruim 30% heeft überhaupt geen absorptiemateriaal voorhanden, zo blijkt uit het onderzoek.

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Een belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is dat alle werknemers weten met welke stoffen wordt gewerkt, wat de risico’s zijn, hoe ze met die stoffen om moeten gaan en hoe ze die moeten opslaan. Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux van Manutan: “Sowieso is het raadzaam gevaarlijke stoffen zorgvuldig op te bergen in speciale containers, vaten of opslagtanks. Of ze af te schermen in een speciale veiligheidskast.” Dat dit nog steeds niet overal gebeurt, vindt Van Dijk onbegrijpelijk.

“Ook op zich ongevaarlijke stoffen kunnen valpartijen veroorzaken als ze niet direct worden opgeruimd”, aldus Van Dijk. “Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als gemorste olie in een magazijn niet snel wordt weggehaald.” Volgens Van Dijk zijn er talloze absorptiemiddelen, die in specifieke situaties gebruikt kunnen en moeten worden. “Soms is een mat verstandig, dan weer houtkrullen, de ene keer moet je een speciale sok gebruiken en de andere juist specifieke minerale korrels. Als je weet wat je wanneer moet gebruiken, kun je een hoop ellende voorkomen.”

Producttips