Logo
 • Nieuws
 • 10 januari 2017
 • Daniëlle Harkes
 • Bron: Aedes-Actiz

5 trends in zorg en huisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, wonen en zorg staan niet stil. Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, beschrijft 5 trends.

Beeld 5 trends in zorg en huisvesting
 1. Versterken van sociale netwerken
  Nu het langer zelfstandig wonen toeneemt, komen ook de grenzen in beeld. Geluiden over vereenzaming en isolement van ouderen en mensen met een beperking, een groter beroep op de eerste hulpposten en meer overlast door verwarde personen, waren het afgelopen jaar met enige regelmaat te horen in de pers. Het SCP constateert in de Rapportage Wel Thuis dat voor het langer thuis wonen het sociale netwerk cruciaal is. In 2017 wordt de inzet op het versterken van sociale netwerken belangrijker voor het langer thuis wonen, dan het aanpassen van woningen.
   
 2. Eigen initiatieven in wonen en zorg blijven groeien
  In toenemende mate denken burgers na over hoe ze wonen en zorg willen regelen in hun eigen buurt of dorp en komen in actie. De diversiteit van de initiatieven is groot. Er zijn initiatieven die zich richten op onderlinge hulp en gezelligheid, andere kopen zorg in of regelen zelf de Wmo-aanvragen. Ook wooninitiatieven zitten in de lift.
   
 3. Kleinschalig wonen met dementie mag weer wat groter
  Steeds vaker worden woongroepen voor mensen met dementie weer wat grootschaliger opgezet. Het idee ‘dat er wat te kiezen moet zijn’ wint terrein. Met een groep van 10-12 mensen is het mogelijk meer ruimtes te maken, zodat bewoners zelf de plek kunnen kiezen waar ze zich op dat moment prettig voelen. Ook kan op een grotere locatie waar meer groepswoningen zijn meer variatie gecreëerd worden in de activiteiten gedurende de dag. Niet iedereen voelt zich aangesproken door het accent op huiselijkheid in de kleine woongroep.
   
 4. Buitenlandse investeerders zien kansen in Nederlands zorgvastgoed
  Het afgelopen jaar is het aandeel van buitenlandse beleggers in het Nederlandse zorgvastgoed toegenomen. Het lijkt erop dat deze ontwikkeling gaat doorzetten. De focus ligt daarbij niet meer alleen op de private zorgvilla’s, ook combinaties van wonen en zorg in het middensegment worden aantrekkelijker.
   
 5. Duurzaamheid en vergroening huisvesting in de lift
  Nederlandse zorggebouwen zijn weinig duurzaam gebouwd. In 2020 moet Nederland voldoen aan diverse milieudoelstellingen die Europa-breed zijn afgesproken, ook op het gebied van zorgvastgoed. Nieuwe zorggebouwen voldoen meestal wel aan de eisen, maar voor de bestaande voorraad betekent dit een grote opgave. Naast de inzet op de stenen groeit ook de aandacht binnen de zorgsector voor de inzet van groen en natuur voor het welbevinden van bewoners. Het project Grijs, Groen en Gelukkig wil honderd zorgcentra vergroenen en bewoners de positieve effecten van de natuur laten ervaren. 

Producttips