Logo
  • Opinie
  • 13 april 2017

Op naar de Human Facility Manager!

We liepen er al tegenaan bij het Nieuwe Werken (HNW) maar het is nu nog urgenter geworden: de werelden van FM en HR groeien steeds meer naar elkaar toe. Waar de samenwerking in het geval van HNW nog projectmatig was (kortdurend en daarna ging ieder weer zijn eigen weg), zal die nu een meer structureel karakter moeten krijgen.

Waarom? Om de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken en (samen) meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. Nu de economie is aangetrokken zijn veel organisaties namelijk weer hard op zoek naar nieuwe mensen en proberen ze hun bestaande talent zo veel mogelijk in de watten te leggen. Maar employer branding kan niet zonder workplace branding. Wat heeft de werkomgeving te bieden aan de medewerkers? Hoe stimuleert de werkplek creativiteit en fitheid? Hoe zorg je voor de juiste match tussen mens en werkplek? Dat vraagt om een integrale aanpak vanuit HR en FM.

Afstemming van beleid

Ook bij een strategiewijziging of aanpassing van de manier van werken lopen organisaties hier tegenaan. Neem de huidige trend van Agile werkvormen. Mensen moeten anders gaan werken en dit heeft grote impact op de werkomgeving. Hoe kan die de nieuwe manier van werken maximaal ondersteunen? Maar ook andersom: Hoe beïnvloedt de werkomgeving het gedrag van de medewerker? Facility en HR – kort door de bocht: spullen en mensen – zijn voortdurend met elkaar aan het interacteren. Dat vraagt om een veel nauwere samenwerking en afstemming van beleid.

In de praktijk moeten hiervoor nog heel wat hobbels worden genomen. FM heeft van nature al oog voor de behoeften van medewerkers op hun werkplek, denk aan het Hospitality-gedachtegoed en de focus op service en dienstverlening aan de interne klant. HR moet op dit vlak nog wel wat meters maken (ik spreek uit ervaring als hoofdredacteur van HR Praktijk). Maar dat biedt juist kansen voor FM. Reik eens wat vaker de hand uit naar uw HR-collega. Samen bent u sterker en wie weet spreken we straks over de Human Facility Manager!

Producttips